Ceadúnas Fógartha le haghaidh Seirbhís Rac-Cheoil Mhalartaigh

Rinne an Coiste um Dheonú Conarthaí sa BAI sonraí a fhógairt inniu (Dé Luain an 21 Nollaig) faoi phróiseas iomaíoch ceadúnúcháin le haghaidh seirbhís faoi réir Ceoil (Rac-Cheol Malartach) do Chathair agus do Chontae Bhaile Átha Cliath de réir alt 65(8) den Acht Craolacháin 2009. San am i láthair, tá an conradh don tseirbhís sin i seilbh Dublin Rock Radio Limited, agus é ag craoladh mar TXFM.

D’fhoilsigh an BAI fógra poiblí i nuachtán ábhartha áitiúil, rud inar iarradh iarratais ar an tseirbhís a sholáthar. Chomh maith leis sin, chuir sé Treoir maidir le hAighneachtaí le chéile chun cabhrú le hiarratasóirí ionchasacha. Chuir an BAI in iúl nach mór cloí in aon iarratais leis an bhformáid atá leagtha amach sa Treoir. Tá an Treoir sin ar fáil ar shuíomh Gréasáin an BAI nó trí í a iarraidh ón BAI ach glao a chur ar 01 6441200.

Is é an dáta deiridh ar a nglacfar le hiarratais ar an tseirbhís faoi réir Ceoil (Rac-Cheol Malartach) do Chathair agus do Chontae Bhaile Átha Cliath ná meán lae, Dé Mairt an 29 Márta 2016.
Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin bpróiseas iomaíoch ceadúnúcháin seo agus/nó chun iarratas a dhéanamh, cliceáil anseo.

-Críoch-

Ceisteanna ó na Meáin le cur ar:
Catherine Heaney/Tony Heffernan
DHR Communications

01 4200580 / 087 2309835 / 087 2399508