Ceadúnas do Sheirbhís Raidió Tráchtála: Scéal is déanaí maidir leis an bpróiseas mear

D’fhógair Comhchoiste na gConarthaí de chuid Údarás Craolacháin na hÉireann (“BAI”), inniu, an 31 Iúil, gur mian leis tús a chur le próiseas mear d’fhonn ceadúnas a eisiúint do sheirbhís craolacháin fuaime, i gcomhréir le hAlt 67 (3) den Acht Craolacháin 2009.

Féadfaidh an Comhchoiste próiseas mear a chur ar bun nuair a thagann an t-aon léiriú suime don tseirbhís craolacháin fuaime sin le dea-intinn ón gconraitheoir reatha.

In Aibreáin 2019, d’eisigh an BAI glaoch ar léirithe suime do sheirbhís craolacháin fuaime leathnáisiúnta a mbeadh struchtúr oscailte Críostaí agus creidmheach aici, a chraolfaí ar bhandaí AM agus FM agus a bheadh dírithe ar lucht éisteachta 15 bliana d’aois agus os a chionn. Ní bhfuarthas ach léiriú suime amháin don tseirbhís seo faoin dáta deiridh (an 18 Meitheamh 2019). Tháinig an léiriú suime sin ó Spirit Radio Limited, seo é conraitheoir reatha na seirbhíse. Glacadh leis gur seoladh an léiriú suime seo le dea-intinn.

Ar an mbonn sin, tá fógraí curtha ag an BAI ar a shuíomh gréasáin agus sna nuachtáin náisiúnta ag cur in iúl a mhian próiseas mear a chur ar bun i leith na seirbhíse thuas luaite. Féadfaidh aon duine (seachas an conraitheoir reatha), aighneachtaí a chur isteach d’fhonn cur in iúl gur mian leis iarratas a dhéanamh ar an gconradh seo. Ní mór táille €25,000 a chur leis an aighneacht agus ní mór don aighneacht agus don táille bheith faighte ag an BAI faoin 12 i.n. (meán lae) ar an Déardaoin, 29 Lúnasa 2019. Tá treoir d’aighneachtaí agus foirm iarratais ar fáil ar shuíomh gréasáin an BAI d’aon duine a bhfuil suim aige iarratas a dhéanamh.

Tiocfaidh Comhchoiste na gConarthaí le chéile chun measúnú a dhéanamh ar aon aighneacht a fhaightear de dheasca na bhfógraí breise seo agus chun an chéad chéim eile sa phróiseas ceadúnaithe don tseirbhís thuas luaite a shocrú.

Tá tuilleadh sonraí ar fáil ar shuíomh gréasáin anseo.

Teagmháil: Tony Heffernan / Joanne Ahern, DHR Communications, 01-4200580 /087-2399508 / 087-9881837

Nóta d’eagarthóirí

  • Rachaidh an conradh reatha atá ag Spirit Radio Limited, a chraolann ar an aer mar Spirit Radio, in éag ar an 31 Nollaig 2020.

CRÍOCH