Ceadúnas do Sheirbhís Raidió Tráchtála: Glaoch ar Iarratais

Iarratais á lorg do Sheirbhís Craolacháin ceolbhunaithe do lucht féachana atá idir 35 agus 55 bliana d’aois i gCathair agus i gContae Bhaile Átha Cliath

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu, an 1 Lúnasa 2019, go bhfuil iarratais á lorg aige d’fhonn seirbhís craolacháin ceolbhunaithe a sholáthar do lucht féachana atá idir 35 agus 55 bliana i gCathair agus i gContae Bhaile Átha Cliath. Chun na críche seo, tá fógra poiblí foilsithe i nuachtán náisiúnta.

Ba cheart don tseirbhís do Chathair agus do Chontae Bhaile Átha Cliath bheith dírithe ar an gceol go príomha agus ba cheart go mbeidh na cláracha a chraolfar ábhartha do lucht éisteachta áitiúil atá idir 35 agus 55 bliana d’aois, ach go háirithe. Is ag City Broadcasting Limited, a chraolann ar an aer mar Dublin’s Q102 atá an conradh reatha . Rachaidh an conradh seo in éag ar an 24 Bealtaine 2020.

Treoir d’aighneachtaí agus foirm iarratais curtha le chéile ag an BAI chun cuidiú leis an bpróiseas iarratais don tseirbhís fógartha. Tá tuilleadh sonraí maidir leis an bpróiseas agus na doiciméid cuí ar fáil anseo.

Is é, 12 i.n. (meán lae) ar an Déardaoin, 31ú Deireadh Fómhair 2019 an dáta deiridh le hiarratais a chur isteach. Tabhair faoi deara go bhfuil sé de cheart ag an BAI cinneadh a dhéanamh gan aon chonradh a bhronnadh, más toil leis.

 

CRÍOCH

 

Déan teagmháil le: Tony Heffernan / Joanne Ahern, DHR Communications, Tel: 087-2399508 / 087-9881837.

 

Nóta don eagarthóir

Déanann Údarás Craolacháin na hÉireann an fógra seo de dhroim chinneadh an Choiste um Dheonú Conarthaí (“an Coiste”) ag cruinniú i mí Iúil 2019 tar éis dó an dá léiriú spéise a fuarthas i Meitheamh 2019 a bhreithniú.  Fuarthas an dá aighneacht seo mar fhreagra ar ghlao Údarás Craolacháin na hÉireann ar léirithe spéise i soláthar na seirbhíse ceoil-bhunaithe atá dírithe ar lucht féachana ginearálta 35–55 bliain d’aois a cuireadh sna nuachtáin náisiúnta an 18 Aibreán 2019.

Rinne an Coiste breithniú ar gach léiriú spéise bunaithe ar an bhfiúntas a bhí ann i gcomhthéacs na seirbhíse craolacháin fuaime agus limistéir saincheadúnais ábhartha agus ag féachaint do na forálacha reachtúla ábhartha. I ngach cás, aontaíodh go ndearnadh an dá léiriú spéise a fuarthas de mheon macánta. Dá bhrí sin, chinn an Coiste gur chóir go mbeadh soláthar seirbhíse ceoil-bhunaithe dírithe ar lucht féachana ginearálta idir 35 agus 55 bliain d’aois do limistéar saincheadúnais Chathair agus Chontae Bhaile Átha Cliath oscailte do phróiseas ceadúnaithe iomaíoch.

Fuarthas Léiriú spéise ó:

  • Q102, Contact: Margaret Nelson, Margaret.nelson@q102.ie, 01 8506 500
  • Punneli Technologies Limited, Contact: Mr. Nessen Paul, nessen@punneli.com, 00 353 851901395