Ceadúnas do Sheirbhís Raidió Tráchtála: Glaoch ar Iarratais – Soiléiriú

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu an leagan athbhreithnithe maidir le fógraíocht foilsithe sna nuachtáin náisiúnta ar an 1 Lúnasa 2019 chun fáilte a chur roimh iarratais i scríbhinn ó aon pháirtí aonair nó ó aon chomhlacht a bhfuil suim aige/acu i gConradh Craolacháin Fuaime le haghaidh seirbhís craolacháin fuaime a chur ar fáil ar an mbanda FM:

Seirbhís Craolacháin Fuaime Ceolbhunaithe Do Lucht Éisteachta Ginearálta Idir 35 Agus 55 Bliana D’aois Do Chathair Agus Contae Bhaile Átha Cliath

Tugadh earráid riaracháin faoi deara san fhógra maidir leis an spriocdháta le haghaidh iarratais mar an 12 i.n. (mean lae) ar an gCéadaoin, 30 Deireadh Fómhair 2019.  Is é an 12 i.n. (meán lae) ar an Déardaoin, 31 Deireadh Fómhair 2019 an spriocdháta le haghaidh iarratais mar atá luaite sa cháipéisí treorach eisithe chun cabhrú le hiarratasóirí ionchasacha aighneacht scríofa a dhéanamh.

Tá an fógra seo á eisiúint chun críche soiléirithe amháin.  Tá an fógra leasaithe ar fáil anseo.

Nóta don eagarthóir

Déanann Údarás Craolacháin na hÉireann an fógra seo de dhroim chinneadh an Choiste um Dheonú Conarthaí (“an Coiste”) ag cruinniú i mí Iúil 2019 tar éis dó an dá léiriú spéise a fuarthas i Meitheamh 2019 a bhreithniú. Fuarthas an dá aighneacht seo mar fhreagra ar ghlao Údarás Craolacháin na hÉireann ar léirithe spéise i soláthar na seirbhíse ceoil-bhunaithe atá dírithe ar lucht féachana ginearálta 35–55 bliain d’aois a cuireadh sna nuachtáin náisiúnta an 18 Aibreán 2019.

Rinne an Coiste breithniú ar gach léiriú spéise bunaithe ar an bhfiúntas a bhí ann i gcomhthéacs na seirbhíse craolacháin fuaime agus limistéir saincheadúnais ábhartha agus ag féachaint do na forálacha reachtúla ábhartha. I ngach cás, aontaíodh go ndearnadh an dá léiriú spéise a fuarthas de mheon macánta. Dá bhrí sin, chinn an Coiste gur chóir go mbeadh soláthar seirbhíse ceoil-bhunaithe dírithe ar lucht féachana ginearálta idir 35 agus 55 bliain d’aois do limistéar saincheadúnais Chathair agus Chontae Bhaile Átha Cliath oscailte do phróiseas ceadúnaithe iomaíoch.

Fuarthas Léiriú spéise ó:
• Q102, Contact: Margaret Nelson, Margaret.nelson@q102.ie, 01 8506 500
• Punneli Technologies Limited, Contact: Mr. Nessen Paul, nessen@punneli.com, 00 353 851901395