Foilsíonn Údarás Craolacháin na hÉireann athbhreithniú ar a Phlean Gníomhaíochta Inscne

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) an t-athbhreithniú ar a Phlean Gníomhaíochta Inscne inniu (08.03.23). Arna fhorbairt in 2018, tá Plean Gníomhaíochta Inscne an Údarás Craolacháin na hÉireann mar chuid dá thiomantas do chomhionannas inscne a chur chun cinn in earnáil fuaime agus closamhairc na hÉireann. Forbraíodh é de réir “Moltaí maidir le Comhionannas Inscne … Continued

Fiosraítear meonta imircigh Nigéaracha agus Pholannacha maidir le meán nuachta in Éirinn i dtaighde nua

Taighde a rinne lucht léinn ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus a mhaoinigh an tÚdarás Inniu (01.02.23) d’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann tuairisc taighde cáilíochtúil maidir le meonta imircigh Nigéaracha agus Pholannacha, atá ar an gcéad ghlúin in Éirinn, maidir leis na meáin nuachta na hÉireann. Is lucht léinn ag Coláiste Chathair Bhaile Átha … Continued

Figiúirí JNLR is déanaí foilsithe

Tá an tuairisc JNLR/Ipsos is déanaí de chuid MRBI maidir le lucht éisteachta raidió in Éirinn foilsithe inniu (09.02.23). Thar ceann Choiste JNLR tá preaseisiúint do na meáin agus táblaí faisnéise achoimrithe ar fáil le híoslódáil anseo (Béarla). CRÍOCH Tabhair faoi deara: Ba cheart fiosruithe do na meáin maidir le clár nó feidhmiú stáisiúin ar … Continued

Tá iarratais ar Scéim Urraíochta 2023 á lorg ag an BAI

Maoiniú suas le €150,000 ar fáil le haghaidh imeachtaí agus gníomhaíochtaí a bhaineann leis na meáin D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu go bhfuil sé ag lorg iarratas faoina Scéim Urraíochta chun tacú le raon gníomhaíochtaí a bhaineann leis na meáin le linn 2023. Iarratais ar imeachtaí agus gníomhaíochtaí incháilithe a ailíníonn le Ráiteas … Continued

Cuireann BAI fáilte roimh thuairimí maidir le cóid agus rialacha craoltóireachta

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag lorg tuairimí ón bpobal, ó chraoltóirí, ó fhógróirí, ó lucht déanta clár agus ó pháirtithe leasmhara eile maidir le roinnt dá chóid agus dá rialacha mar chuid de phróiseas athbhreithnithe. Tá athbhreithniú á dhéanamh ar an méid seo a leanas: Cód na gCaighdeán Cláir: Leagtar amach sa Chód seo … Continued

Ceadúnú Raidió Tráchtála – próiseas mear 

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) nuashonrúchán amháin ar cheadúnú inniu (25.10.22). D’fhógair an Coiste um Dheonú Conarthaí ag an BAI an 22ú Meán Fomhair 2022 go bhfuil sé ar intinn aige an próiseas ceadúnúcháin mear a ghairm i gcomhair an chonartha craolacháin fuaime seo a leanas:  An Mhumhain  Cathair agus Contae Phort Láirge: Seirbhís … Continued

Conradh Seirbhíse Clár Teilifíse – Fógra Iarratais

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (5 Deireadh Fómhair 2022) i bhfógra poiblí a fhoilsíodh sa nuachtán Irish Independent go bhfuil sé ag lorg iarratais don Chonradh Seirbhíse Clár Teilifíse, de réir Alt 70 den Acht Craolacháin 2009.  Seirbhís náisiúnta saor-go-haer atá sa tSeirbhís Clár Teilifíse.  Tá Treoir Maidir le hAighneachtaí don Chonradh Seirbhíse … Continued

Nuashonrú um Cheadúnú Raidió Tráchtála – Nuashonrú um phróiseas mear

I gcomhréir le halt 67(3) den Acht Craolacháin, 2009, d’fhógair an Coiste um Dheonú Conarthaí de chuid Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (22.09.22) a rún chun próiseas iarratais mear a ghairm chun conarthaí craolacháin fuaime a bhronnadh i gcomhair na seirbhísí craolacháin fuaime seo a leanas. An Mhumhain Cathair agus Contae Phort Láirge: Seirbhís … Continued

Sonraí faoi bhabhta maoinithe nua Fuaim & Fís a dhíríonn ar an nGaeilge fógartha

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (27.07.22) sonraí faoi bhabhta maoinithe nua na Scéime Fuaime & Físe a dhíríonn ar Chlár Gaeilge. Faoi Bhabhta 46 den Scéim, tá an BAI ag lorg iarratais anios ó na hearnálacha neamhspleácha léiriúcháin agus craoltóireachta Éireannacha chun cabhrú le cláir nua raidió agus teilifíse a fhorbairt i nGaeilge. Tá … Continued