Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

PREASEISIÚINT Dé Céadaoin, 15 Aibreán 2020 Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe  D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (15/04/2020). Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI i mí Nollaig 2019 agus dhiúltaigh siad do 2 ghearán. Bhain na gearáin ar bhreithnigh an Coiste um … Continued

Breis is €7m arna leithroinnt ar 126 thionscadal faoi Scéim Fuaime agus Físe BAI

Dé hAoine, 3 Aibreán 2020.  D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (03.04.2020) sonraí na ndámhachtainí maoiniúcháin is déanaí faoi Scéim Maoiniúcháin Craolacháin Fuaime agus Físe (3) (Babhta 34). Chuir an BAI in iúl leis – tar éis cruinniú den Údarás roinnt laethanta ó shin chun breithniú a dhéanamh ar iarraidh ón Aire Cumarsáide, Gníomhaithe … Continued

Folúntas HEO Páirtaimseartha sa BAI

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag lorg iarratais ar folúntas láithreach ar leibhéal Ardoifigigh Fheidhmiúcháin (HEO) mar seo a leanas: Conradh sealadach ar théarma seasta páirtaimseartha (2 bliaina) Tugtar achoimre anseo ar shonraí an phoist lena n-áirítear na scileanna agus an taithí ata de dhíth.  Ba chóir iarratais chomhlánaithe a chur isteach trí ríomhphost chuig sowens@bai.ie roimh 12 … Continued

Folúntas HEO sa BAI

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag lorg iarratais ar dhá fholúntas láithreach ar leibhéal Ardoifigigh Fheidhmiúcháin (HEO) mar seo a leanas: Conradh sealadach ar théarma seasta (1 bhliain amháin) Tugtar achoimre anseo ar shonraí an phoist lena n-áirítear na scileanna agus an taithí a theastaíonn.  Ba chóir iarratais chomhlánaithe a chur isteach trí ríomhphost chuig … Continued

Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (30.01.20). Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI i mí Deireadh Fómhair 2019 agus dhiúltaigh siad do 13 ghearán. Bhain na gearáin ar bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh iad le cláir a craoladh ar: RTÉ Radio 1: The Marian Finucane Show: … Continued

An Tríú Scéim Gaeilge arna Seoladh ag BAI

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (28.01.20) an tríú Scéim Gaeilge aige, ina leagtar amach conas mar a chuirfidh BAI a chuid seirbhísí ar fáil don phobal, as Gaeilge agus sa dá theanga, in imeacht na dtrí bliana atá romhainn amach. Ó 2013 i leith, tá dhá Scéim Gaeilge forbartha agus á n-oibriú ag … Continued

Maoiniú ar fiú suas le €120,000 é ar fáil faoi Scéim Urraíochta BAI 2020

D’fhógair BAI inniu (26.11.19) sonraí a Scéime Urraíochta i gcomhair na bliana 2020. Déantar, leis an Scéim bhliantúil seo, maoiniú urraíochta a chur ar fáil d’ócáidí agus do ghníomhaíochtaí éagsúla a bhaineann leis na meáin chumarsáide trína dtacaítear le cuspóirí straitéiseacha BAI ina Ráiteas Straitéise 2017 – 2019 agus trína dtugtar deiseanna do BAI ar … Continued

Athbhreithniú: BAI Ráiteas Straitéise 2017 – 2019

Tá athbhreithniú á dhéanamh ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) ar a Ráiteas Straitéise 2017-2019. Beidh torthaí an athbhreithnithe sin ina mbonn eolais faoi fhorbairt Ráitis Straitéise nua in 2020. Cuid amháin den phróiseas athbhreithniúcháin is ea suirbhé ar líne do pháirtithe leasmhara chun tuairimí a bhailiú ó raon leathan de pháirtithe leasmhara a bhíonn … Continued

Maoiniú d’os cionn €94k bronnta ar thograí Cheanada-Éireann

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) agus Ciste Meáin Cheanada (CMF) infheistíocht os cionn €94,000 inniu (06/11/19) chun tacú le comhléirithe d’ábhair chlosamhairc faoin Dreasacht Chomhléirithe do thograí closamhairc idir Ceanada agus Éirinn. Beidh trí chomhlacht léiriúcháin as Éirinn ag comhoibriú le trí chomhlacht as Ceanada chun na tograí seo a leanas a fhorbairt: #IBelieveHer … Continued

Aithnítear i dtuarascáil nua i dtaobh fógraí polaitiúla sna meáin shóisialta go bhfuil neamhréireachtaí i dtacair sonraí agus i míniúcháin

Ní mór míniucháin shoiléire a thabhairt ar cad is fógraíocht pholaitiúil ar líne ann agus ar cad é an rud é fógraíocht ar líne atá bunaithe ar shaincheisteanna, mar aon le bunachair sonraí cuimsitheacha lán-inrochtana a bheith ar fáil, chun a chinntiú go mbeidh fógraí polaitiúla digiteacha agus an stocaireacht pholaitiúil dhigiteach trédhearcach. Sin é … Continued