Moltar rannchuidiú Údarás Craolacháin na hÉireann le hiarrachtaí maidir le comhionannas inscne san earnáil chlosamhairc i dtuarascáil

De réir measúnú a rinneadh idir páirtithe leasmhara, bhain BAI an chuid ba mhó de na haidhmeanna a bhí ina Phlean Gníomhaíochta Inscne amach Rinne Údarás Craolacháin na hÉireann “dul chun cinn suntasach agus chuir sé go mór le daoine a spreagadh chun tionscnamh inscne a fhorbairt” san earnáil chlosamhairc. Is é sin a bhí … Continued

Figiúirí JNLR is déanaí foilsithe

Tá an tuairisc JNLR/Ipsos is déanaí de chuid MRBI maidir le lucht éisteachta raidió in Éirinn foilsithe inniu (10.02.22). Thar ceann Choiste JNLR tá preaseisiúint do na meáin agus táblaí faisnéise achoimrithe ar fáil le híoslódáil anseo (Béarla). CRÍOCH Tabhair faoi deara: Ba cheart fiosruithe do na meáin maidir le clár nó feidhmiú stáisiúin ar … Continued

Figiúirí JNLR is déanaí foilsithe

Tá an tuairisc JNLR/Ipsos is déanaí de chuid MRBI maidir le lucht éisteachta raidió in Éirinn foilsithe inniu (08.12.21). Thar ceann Choiste JNLR tá preaseisiúint do na meáin agus táblaí faisnéise achoimrithe ar fáil le híoslódáil anseo (Béarla). CRÍOCH Tabhair faoi deara: Ba cheart fiosruithe do na meáin maidir le clár nó feidhmiú stáisiúin ar … Continued

Maoiniú de €5.9m faoin Scéim Fuaime & Físe fógartha ag BAI

Inniu, d’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann sonraí (18.11.21) faoin maoiniú is déanaí a bronnadh faoin Scéim Maoinithe Craolacháin, Fís & Fuaim 4. Tar éis próiseas measúnaithe cuimsitheach, tá maoiniú ar fiú €5.9m é bronnta ar 40 tionscadal raidió agus 26 tionscadal teilifíse i mBabhta 40. Ar an iomlán, chuir 118 iarratasóir isteach ar an mbabhta … Continued

Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (29.09.21) Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI i mí Meitheamh 2021 agus dhiúltaigh siad do ghearán. Bhain na gearáin ar bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh iad le cláir a craoladh ar: RTÉ One: Prime Time -Forgotten Children: 25th Feabhra 2021 … Continued

Molann tuarascáil nua nósanna imeachta daingne a fhorbairt ar thuairisciú bréagaisnéise ar líne agus monatóireacht a dhéanamh air

Ní mór nósanna imeachta níos daingne a fhorbairt ar thuairisciú bréagaisnéise ar líne agus monatóireacht a dhéanamh air ionas go mbeidh Cód Cleachtais an AE ar Bhréagaisnéis ina uirlis níos éifeachtaí chun bréagaisnéis a throid. Sin de réir mar a chuireann CovidCheck in iúl, ar thuarascáil taighde nua é a dhéanann measúnú ar fheidhmiú an … Continued

Fáilte curtha ag BAI roimh fhoilsiú de thuarascáil taighde ar Chomhionannas, Éagsúlacht agus Cuimsiú i dtionscal teilifíse agus scannán na hÉireann

Tuarascáil dar teideal Auditing Gender & Diversity Change in Irish Media Sectors arna maoiniú faoin Scéim Chistiúcháin um Thaighde ar na Meáin ag BAI   Tá sé faighte amach ag tuarascáil nua taighde ina ndéantar iniúchadh ar an athrú atá tagtha ar inscne agus éagsúlacht in earnálacha na meán in Éirinn gurb amhlaidh, cé go … Continued

Leithdháileann an BAI €2.58m ar stáisiún tráchtála faoin tionscnamh Fuaim & Fís Covid-19

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (29.04.21) go rabhadar ag leithdháileadh €2.58m mar mhaoiniú ar stáisiúin raidió tráchtála neamhspleácha na tíre chun níos mó feasachta agus tuiscint a chothú ar phaindéim COVID-19. D’oibrigh an BAI an tionscnamh maoinithe Covid-19 faoin Scéim Fuaime agus Físe 4 ar iarratas ón Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt … Continued

Foilsítear Tuarascáil BAI um Bailiú Sonraí i leith na Gaeilge

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (18.02.21) a chéad Tuarascáil um Bailiú Sonraí i leith na Gaeilge.  Tá an tionscadal ar cheann de na tograí a a d’eascair as Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge an BAI, a seoladh in 2019 agus a bhfuil sé mar aidhm aige cláir Ghaeilge agus seirbhísí craolacháin Gaeilge in earnáil chlosamhairc … Continued