Seolann BAI ráiteas straitéise trí bliana

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann a Ráiteas Straitéise nua 2021-2023, (Straitéis), inniu (14.01.21) a threoróidh a chuid oibre thar na trí bliana amach romhainn. Is í seo an cheathrú straitéis ó bunaíodh BAI in 2009. Chuir athbhreithniú cuimsitheach ar éifeachtacht na straitéise roimhe seo; comhairliúchán poiblí leathan; agus measúnú domhain den chomhthéacs reatha, náisiúnta agus … Continued

Conarthaí sínithe ag BAI le Classic Hits agus le Radio Nova

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) tar éis fógairt go bhfuil na conarthaí craolacháin fuaime seo a leanas sínithe aige, chun seirbhísí craolacháin fuaime ar an mbanna FM a sholáthar: Conradh le Choice Broadcasting Limited, atá i mbun trádála mar Classic Hits, ar son Seirbhís Craolacháin Fuaime don Cheol óir/Récheol/Cheol socair, a bheas dírithe ar … Continued

Maoiniú suas le €150,000 ar fáil faoi Scéim Urraíochta an BAI 2021

Inniu (19/11/20), d’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) sonraí a Scéim Urraíochta do 2021. Táthar ag glacadh le hiarratais ar an scéim bhliantúil anois agus tá maoiniú suas le €150,000 ar fáil d’fhonn tacú le réimse gníomhaíochtaí le linn 2021. Leis an Scéim Urraíochta bhliantúil seo, soláthraíonn an BAI maoiniú do ghníomhaíochtaí a bhaineann leis … Continued

Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (23.09.20). Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI i mí Bealtaine agus Meitheamh 2020 agus dhiúltaigh siad do 2 ghearán. Bhain na gearáin ar bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh iad le cláir a craoladh ar: RTÉ 2: FAI Cup Finals: 3ú … Continued

Creideann an tromlach go bhfuil an iriseoireacht neamhspleách tábhachtach do cheartfheidhmiú na sochaí – Tuarascáil ar an Nuacht Dhigiteach ag Institiúid Reuters (Éire)

Cistiú soláthartha ag BAI chun sonraí ó Éirinn a chuimsiú sa tuarascáil idirnáisiúnta den séú bliain Creideann tromlach mhuintir na hÉireann go bhfuil an iriseoireacht neamhspleách tábhachtach chun go mbeidh sochaí a fheidhmeoidh i gceart againn. Sin é a deirtear sa Tuarascáil ar an Nuacht Dhigiteach ag Institiúid Reuters 2020 (Éire), a eisíodh inniu (16.06.20). … Continued

Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

Dé Céadaoin, 10ú Meitheamh 2019 Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (10/06/2020) Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI i mí Feabhra 2020 agus dhiúltaigh siad do 4 ghearán. Bhain na gearáin ar bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh … Continued

Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

PREASEISIÚINT Dé Céadaoin, 15 Aibreán 2020 Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe  D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (15/04/2020). Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI i mí Nollaig 2019 agus dhiúltaigh siad do 2 ghearán. Bhain na gearáin ar bhreithnigh an Coiste um … Continued

Breis is €7m arna leithroinnt ar 126 thionscadal faoi Scéim Fuaime agus Físe BAI

Dé hAoine, 3 Aibreán 2020.  D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (03.04.2020) sonraí na ndámhachtainí maoiniúcháin is déanaí faoi Scéim Maoiniúcháin Craolacháin Fuaime agus Físe (3) (Babhta 34). Chuir an BAI in iúl leis – tar éis cruinniú den Údarás roinnt laethanta ó shin chun breithniú a dhéanamh ar iarraidh ón Aire Cumarsáide, Gníomhaithe … Continued

Folúntas HEO Páirtaimseartha sa BAI

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag lorg iarratais ar folúntas láithreach ar leibhéal Ardoifigigh Fheidhmiúcháin (HEO) mar seo a leanas: Conradh sealadach ar théarma seasta páirtaimseartha (2 bliaina) Tugtar achoimre anseo ar shonraí an phoist lena n-áirítear na scileanna agus an taithí ata de dhíth.  Ba chóir iarratais chomhlánaithe a chur isteach trí ríomhphost chuig sowens@bai.ie roimh 12 … Continued

Folúntas HEO sa BAI

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag lorg iarratais ar dhá fholúntas láithreach ar leibhéal Ardoifigigh Fheidhmiúcháin (HEO) mar seo a leanas: Conradh sealadach ar théarma seasta (1 bhliain amháin) Tugtar achoimre anseo ar shonraí an phoist lena n-áirítear na scileanna agus an taithí a theastaíonn.  Ba chóir iarratais chomhlánaithe a chur isteach trí ríomhphost chuig … Continued