Foilsíonn Údarás Craolacháin na hÉireann athbhreithniú ar a Phlean Gníomhaíochta Inscne

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) an t-athbhreithniú ar a Phlean Gníomhaíochta Inscne inniu (08.03.23). Arna fhorbairt in 2018, tá Plean Gníomhaíochta Inscne an Údarás Craolacháin na hÉireann mar chuid dá thiomantas do chomhionannas inscne a chur chun cinn in earnáil fuaime agus closamhairc na hÉireann. Forbraíodh é de réir “Moltaí maidir le Comhionannas Inscne … Continued

Fiosraítear meonta imircigh Nigéaracha agus Pholannacha maidir le meán nuachta in Éirinn i dtaighde nua

Taighde a rinne lucht léinn ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus a mhaoinigh an tÚdarás Inniu (01.02.23) d’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann tuairisc taighde cáilíochtúil maidir le meonta imircigh Nigéaracha agus Pholannacha, atá ar an gcéad ghlúin in Éirinn, maidir leis na meáin nuachta na hÉireann. Is lucht léinn ag Coláiste Chathair Bhaile Átha … Continued

Údarás Craolacháin na hÉireann tar éis maoiniú dar luach breis agus €500k, trína Scéim Urraíochta agus a Chlár Foghlama agus Forbartha Earnála, a fhógairt

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (an tÚdarás) inniu (23.02.22) sonraí maidir le leithdháiltí maoinithe faoina Scéim Urraíochta agus faoin snáithe maoinithe líonraí dá chlár Foghlama agus Forbartha Earnála. Tá suim iomlán de €527,500 faofa ag an Údarás chun tacú le réimse de ghrúpaí ionadaíochta agus d’imeachtaí agus gníomhaíochtaí a bhfuil baint acu leis na meáin. An … Continued

Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin Foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (16.02.2023) Ag cruinniú de chuid Choiste um Chomhlíonadh an BAI a tionóladh i mí Mheán Fómhair 2022, rinneadh breithniú ar sé ghearán agus diúltaíodh dóibh. Maidir le forálacha Alt 48(10) den Acht Craolacháin 2009 agus Doiciméad Beartais Gearán an BAI 2020 … Continued

Tá Tuarascálacha Taighde a dhéanann iniúchadh ar thuairimí daoine óga maidir le Seirbhís Raidió Gaeilge don Óige foilsithe

Léiríonn torthaí tuarascálacha taighde nua ina ndéantar iniúchadh ar thuairimí daoine óga maidir le seirbhís hibrideach raidió Gaeilge fhéideartha  a mbeadh dírithe ar an óige go bhfuil suim shuntasach ann i measc freagróirí. Is dócha gur gá do sheirbhís den chineál seo teacht le haistriú luchtanna éisteachta óga i dtreo ábhar digiteach trí rochtain a … Continued

Figiúirí JNLR is déanaí foilsithe

Tá an tuairisc JNLR/Ipsos is déanaí de chuid MRBI maidir le lucht éisteachta raidió in Éirinn foilsithe inniu (09.02.23). Thar ceann Choiste JNLR tá preaseisiúint do na meáin agus táblaí faisnéise achoimrithe ar fáil le híoslódáil anseo (Béarla). CRÍOCH Tabhair faoi deara: Ba cheart fiosruithe do na meáin maidir le clár nó feidhmiú stáisiúin ar … Continued

Fógraíonn an BAI maoiniú de €5m faoin Scéim Fuaim & Fís

Maoiniú go sonrach le haghaidh cláir a bhaineann le hathrú aeráide agus gníomhaíocht aeráide Tá beagnach €5 milliún bronnta ag Údarás Craolacháin na hÉireann ar chraoltóirí agus lucht déanta clár ar fud na tíre chun tacú le táirgeadh agus craoladh ábhair a ardaíonn feasacht ar athrú aeráide agus a chuireann gníomh agus athrú iompraíochta chun … Continued

Fógraíonn an BAI maoiniú de €2m faoin Scéim Fuaim & Fís

Maoiniú go sonrach do chláir Ghaeilge D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (30.11.22) maoiniú de bheagán faoi bhun €2m faoin Scéim Mhaoinithe Craolacháin Sound & Vision 4. D’éirigh le 15 thionscadal raidió agus teilifíse san iomlán i mBabhta 46 den Scéim, a bhí go sonrach do thionscadail a thacódh le forbairt clár nua raidió … Continued

Tá iarratais ar Scéim Urraíochta 2023 á lorg ag an BAI

Maoiniú suas le €150,000 ar fáil le haghaidh imeachtaí agus gníomhaíochtaí a bhaineann leis na meáin D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu go bhfuil sé ag lorg iarratas faoina Scéim Urraíochta chun tacú le raon gníomhaíochtaí a bhaineann leis na meáin le linn 2023. Iarratais ar imeachtaí agus gníomhaíochtaí incháilithe a ailíníonn le Ráiteas … Continued

Cuireann BAI fáilte roimh thuairimí maidir le cóid agus rialacha craoltóireachta

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag lorg tuairimí ón bpobal, ó chraoltóirí, ó fhógróirí, ó lucht déanta clár agus ó pháirtithe leasmhara eile maidir le roinnt dá chóid agus dá rialacha mar chuid de phróiseas athbhreithnithe. Tá athbhreithniú á dhéanamh ar an méid seo a leanas: Cód na gCaighdeán Cláir: Leagtar amach sa Chód seo … Continued