Seolann BAI ráiteas straitéise trí bliana

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann a Ráiteas Straitéise nua 2021-2023, (Straitéis), inniu (14.01.21) a threoróidh a chuid oibre thar na trí bliana amach romhainn. Is í seo an cheathrú straitéis ó bunaíodh BAI in 2009. Chuir athbhreithniú cuimsitheach ar éifeachtacht na straitéise roimhe seo; comhairliúchán poiblí leathan; agus measúnú domhain den chomhthéacs reatha, náisiúnta agus … Continued

Conarthaí sínithe ag BAI le Classic Hits agus le Radio Nova

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) tar éis fógairt go bhfuil na conarthaí craolacháin fuaime seo a leanas sínithe aige, chun seirbhísí craolacháin fuaime ar an mbanna FM a sholáthar: Conradh le Choice Broadcasting Limited, atá i mbun trádála mar Classic Hits, ar son Seirbhís Craolacháin Fuaime don Cheol óir/Récheol/Cheol socair, a bheas dírithe ar … Continued

Conradh sínithe idir an BAI agus Dublin’s Q102

Tá sé fógartha ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) go bhfuil conradh craolacháin fuaime nua sínithe aige le City Broadcasting Limited, atá i mbun trádála mar Dublin’s Q102, chun na seirbhísí craolacháin fuaime seo a leanas a sholáthar ar an mbanda FM: Seirbhís chraolacháin fuaime ceolbhunaithe do lucht féachana ginearálta atá idir 35 agus 55 … Continued

Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (02.12.20) Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI i mí Meán Fómhair 2020 agus dhiúltaigh siad do 12 ghearán. Bhain na gearáin ar bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh iad le cláir a craoladh ar: RTÉ One: Nine O’Clock News: 1st June … Continued

Líonra Inbhuanaitheachta Craolacháin agus treochlár inbhuanaitheachta i gcomhair Earnáil craolacháin na hÉireann seolta ag BAI

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (25.11.20) an Líonra Inbhuanaitheachta Craolacháin agus treochlár inbhuanaitheachta i gcomhair earnáil craolacháin na hÉireann. Is é atá sa Líonra ná grúpa inbhuanaitheachta uile-earnála deonach de chraoltóirí Éireannacha agus d’ionadaithe a slabhraí soláthair. Tá sé de chuspóir aige an dea-chleachtas a chothú agus an tacaíocht a sholáthar chun ceannaire … Continued

Maoiniú suas le €150,000 ar fáil faoi Scéim Urraíochta an BAI 2021

Inniu (19/11/20), d’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) sonraí a Scéim Urraíochta do 2021. Táthar ag glacadh le hiarratais ar an scéim bhliantúil anois agus tá maoiniú suas le €150,000 ar fáil d’fhonn tacú le réimse gníomhaíochtaí le linn 2021. Leis an Scéim Urraíochta bhliantúil seo, soláthraíonn an BAI maoiniú do ghníomhaíochtaí a bhaineann leis … Continued

Bunachar sonraí maidir le húinéireacht na meán ar líne seolta ag BAI

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) suíomh gréasáin nua inniu (11.11.20) ina soláthraítear eolas i dtaobh úinéireacht agus scairshealbha cuideachtaí meán Éireannacha. Tá Scoil na Cumarsáide in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath coimisiúnaithe ag BAI chun suíomh gréasáin tiomnaithe www.mediaownership.ie a dhearadh agus a chothabháil. Tugtar sa suíomh gréasáin sin bunachar sonraí tagartha struchtúrtha inchuardaithe … Continued

Figiúirí JNLR is déanaí foilsithe

Tá an tuairisc JNLR/Ipsos is déanaí de chuid MRBI maidir le lucht éisteachta raidió in Éirinn foilsithe inniu (05.11.20). Thar ceann Choiste JNLR tá preaseisiúint do na meáin agus táblaí faisnéise achoimrithe ar fáil le híoslódáil anseo (Béarla). CRÍOCH Tabhair faoi deara: Ba cheart fiosruithe do na meáin maidir le clár nó feidhmiú stáisiúin ar … Continued

Tús curtha le comhairliúchán poiblí ag an BAI maidir le Ráiteas Straitéise nua

Inniu (12/10/20), chuir Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) tús le comhairliúchán poiblí maidir lena Dhréachtráiteas Straitéise 2021-2023, a bhfuil sé mar aidhm aige obair an Údaráis a threorú don trí bhliana seo chugainn. Agus é ag labhairt ag seoladh an chomhairliúcháin phoiblí, bhí an méid seo a leanas le rá ag Pauric Travers, Cathaoirleach an … Continued