Fógraíonn Údarás Craolacháin na hÉireann sonraí faoina Phlean Ceadúnaithe Raidió Tráchtála

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu Déardaoin, 26 Bealtaine 2022 sonraí a Phlean Ceadúnaithe Raidió Tráchtála. Is é atá sa phlean ná gealltanas tabhairt faoin bpróiseas athcheadúnaithe le haghaidh 11 seirbhís craolacháin fuaime leathanfhormáide áitiúla agus 3 sheirbhís craolacháin fuaime cheoil áitiúla. Faoin Acht Craolacháin 2009, ceanglaítear ar an BAI pleananna a chur ar … Continued

Lorgaítear Iarratais le haghaidh Sheirbhís Raidió Pobail do Bhaile Átha Luain agus a Purláin

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (5 Bealtaine) go bhfuil sé ag lorg iarratas le haghaidh soláthar sheirbhís raidió pobail le freastal ar phobal Bhaile Átha Luain agus a Purláin. Cuireadh fógra poiblí ag lorg iarratas sa pháipéar áitiúil ábhartha. Faoi láthair tá Athlone Community Radio Company faoi Theorainn Ráthaíochta (ag trádáil mar Athlone Community Radio) … Continued

Conarthaí Sínithe Le hAghaidh Seachtain Raidió

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (4 Bealtaine 2022) go bhfuil sé ag lorg iarratas le haghaidh soláthar sheirbhís raidió pobail le freastal ar mhuintir Átha Cliath Theas. Cuireadh fógra poiblí ag lorg iarratas sa pháipéar áitiúil ábhartha. Tá an tseirbhís raidió pobail do Bhaile Átha Cliath Theas á soláthar faoi láthair ag Dublin South Local … Continued

Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (06.04.22) Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI i mí Deireadh Fómhair 2021 agus Eanáir 2022 agus dhiúltaigh siad fiche dó ghearán. Bhain na fiche a dó ngearán a sheas i bpáirt le na craoltaí seo a leanas: Clare FM: Morning … Continued

Maoiniú dar luach €6.4m fógartha ag Údarás Craolacháin na hÉireann faoin Scéim Fuaime agus Físe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (23.03.22) maoiniú dar luach €6.4m faoin Scéim um Maoiniú Craolacháin Fuaime agus Físe 4. D’éirigh le 48 togra raidió agus 26 togra teilifíse i mBabhta 42 den scéim, tar éis próiseas roghnúcháin a bhí thar a bheith iomaíoch. Ar an iomlán, fuarthas 133 iarratas an babhta seo, agus lorgaíodh maoiniú … Continued

Moltar rannchuidiú Údarás Craolacháin na hÉireann le hiarrachtaí maidir le comhionannas inscne san earnáil chlosamhairc i dtuarascáil

De réir measúnú a rinneadh idir páirtithe leasmhara, bhain BAI an chuid ba mhó de na haidhmeanna a bhí ina Phlean Gníomhaíochta Inscne amach Rinne Údarás Craolacháin na hÉireann “dul chun cinn suntasach agus chuir sé go mór le daoine a spreagadh chun tionscnamh inscne a fhorbairt” san earnáil chlosamhairc. Is é sin a bhí … Continued

Fógraíonn BAI maoiniú dar luach beagnach €500,000 trína Scéim Urraíochta agus trína Chlár Foghlama agus Forbartha Earnála

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (17.02.22) sonraí maidir le leithdháiltí maoinithe faoina Scéim Urraíochta agus faoin tsraith um maoiniú líonra dá chlár Foghlama agus Forbartha Earnála Tá maoiniú dar luach €499,500 faofa ag BAI chun tacaíocht a thabhairt do réimse gníomhaíochtaí agus grúpaí ionadaíochta, a bhfuil cur síos ar a sonraí le fáil thíos … Continued

Figiúirí JNLR is déanaí foilsithe

Tá an tuairisc JNLR/Ipsos is déanaí de chuid MRBI maidir le lucht éisteachta raidió in Éirinn foilsithe inniu (10.02.22). Thar ceann Choiste JNLR tá preaseisiúint do na meáin agus táblaí faisnéise achoimrithe ar fáil le híoslódáil anseo (Béarla). CRÍOCH Tabhair faoi deara: Ba cheart fiosruithe do na meáin maidir le clár nó feidhmiú stáisiúin ar … Continued