Leagtar béim i dtuarascáil nua ar neamhréireachtaí ar fud ardáin dhigiteacha maidir le dul i ngleic leis an mbréagaisnéis

Ní mór d’ardáin dhigiteacha breis tiomantais a thabhairt i leith conas mar a dhéanann siad lipéadú ar ábhar iontaofa chun tomhaltóirí a chumhachtú agus chun tionchar díobhálach na bréagaisnéise ar an tsochaí a laghdú. Sin é a deirtear in CodeCheck 2020, tuarascáil nua taighde, a choimisiúnaigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) agus a ghabh an … Continued

Folúntas ar Choiste um Dheonú Conarthaí BAI fógraithe ar stateboards.ie

Tá folúntas fógraithe ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar Choiste um Dheonú Conarthaí an BAI. Is é an dáta deiridh chun léirithe spéise a chur isteach, trí shuíomh gréasáin stateboards.ie, ná 15:00 Déardaoin an 7 Bealtaine 2020. Tá tuilleadh eolas ar fáil tríd an nasc seo a leanas: http://www.stateboards.ie/stateboards/campaignAdvert/116039.htm?lang=ga

Tacaíochtaí d’earnáil na meán craolacháin le linn ghéarchéim COVID-19 á bhfógairt ag BAI

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann, inniu (08.04.20), sonraí i dtaobh babhta speisialta maoiniúcháin chun tacú leis an earnáil raidió tráchtála neamhspleách agus é ag tabhairt eolais agus tuisceana don phobal ar COVID-19, lena n-áirítear na priacail agus na bearta sláinte poiblí atá á gcur i ngníomh chun scaipeadh an ghalair a laghdú. Feidhmeoidh an babhta … Continued

Breis is €7m arna leithroinnt ar 126 thionscadal faoi Scéim Fuaime agus Físe BAI

Dé hAoine, 3 Aibreán 2020.  D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (03.04.2020) sonraí na ndámhachtainí maoiniúcháin is déanaí faoi Scéim Maoiniúcháin Craolacháin Fuaime agus Físe (3) (Babhta 34). Chuir an BAI in iúl leis – tar éis cruinniú den Údarás roinnt laethanta ó shin chun breithniú a dhéanamh ar iarraidh ón Aire Cumarsáide, Gníomhaithe … Continued

Conradh Sínithe ag BAI le Near FM

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (19.02.20) go bhfuil conradh craoltóireachta fuaime pobail sínithe aige le Comharchumann Cumarsáide Pobail Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh Teoranta, atá ag trádáil mar Near FM, a fhreastalaíonn ar Oirthuaisceart Bhaile Átha Cliath. Ag caint dó ag síniú an chonartha, dúirt Príomhfheidhmeannach BAI, Michael O’Keefe: “Tá lúcháir orainn conradh … Continued

€642,000 de mhaoiniú trí chláir Foghlama agus Forbartha Earnála agus Urraíochta fógartha ag BAI i gcomhair 2020

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (18.02.20) sonraí i dtaobh leithdháileadh i gcomhair 2020 faoina thionscnaimh mhaoiniúcháin Foghlama agus Forbartha Earnála agus Urraíochta. Tá €642,000 de mhaoiniú faofa ag BAI chun tacaíocht a thabhairt do réimse tionscnamh, a bhfuil cur síos ar a sonraí le fáil thíos faoi seo. Foghlaim agus Forbairt Earnála Is … Continued

Figiúirí JNLR is déanaí foilsithe

Tá an tuairisc JNLR/Ipsos is déanaí de chuid MRBI maidir le lucht éisteachta raidió in Éirinn foilsithe inniu (06.02.20). Cumhdaítear an tréimhse 12-mhí ó Eanair 2019 – Nollaig 2019. Thar ceann Choiste JNLR tá preaseisiúint do na meáin agus táblaí faisnéise achoimrithe ar fáil le híoslódáil anseo (Bearla). CRÍOCH Tabhair faoi deara: Ba cheart fiosruithe do na … Continued

An Tríú Scéim Gaeilge arna Seoladh ag BAI

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (28.01.20) an tríú Scéim Gaeilge aige, ina leagtar amach conas mar a chuirfidh BAI a chuid seirbhísí ar fáil don phobal, as Gaeilge agus sa dá theanga, in imeacht na dtrí bliana atá romhainn amach. Ó 2013 i leith, tá dhá Scéim Gaeilge forbartha agus á n-oibriú ag … Continued

Breis is €1.3m arna leithroinnt ar chúig thionscadal faoin mbabhta is déanaí de Scéim um Chartlannú 2

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (21.01.20) sonraí na ndámhachtainí maoiniúcháin is déanaí faoi Scéim um Chartlannú 2, is tionscnamh faoi Scéim um Maoiniú Craolacháin BAI. Is scéim tacaíochta í Scéim um Chartlannú 2, a chistítear tríd an táille ceadúnais teilifíse chun forbairt cultúir cartlannúcháin a spreagadh agus a chur chun cinn in earnáil … Continued

An dáta éifeachtach a mbeidh feidhm ag treoirlínte craolacháin maidir le tuairisciú ar thoghcháin arna fhógairt ag BAI

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (15.01.20) an dáta éifeachtach a mbeidh feidhm ag a threoirlínte i ndáil le tuairisciú ar an Olltoghchán atá chugainn. Tiocfaidh na treoirlínte in éifeacht ón lá inniu amach agus fanfaidh siad in éifeacht go dtí 10pm Dé Sathairn, 8 Feabhra 2020, lá an toghcháin. Cuimsíonn na treoirlínte roinnt … Continued