Maoiniú dar luach €6.4m fógartha ag Údarás Craolacháin na hÉireann faoin Scéim Fuaime agus Físe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (23.03.22) maoiniú dar luach €6.4m faoin Scéim um Maoiniú Craolacháin Fuaime agus Físe 4. D’éirigh le 48 togra raidió agus 26 togra teilifíse i mBabhta 42 den scéim, tar éis próiseas roghnúcháin a bhí thar a bheith iomaíoch. Ar an iomlán, fuarthas 133 iarratas an babhta seo, agus lorgaíodh maoiniú … Continued

Fógraíonn BAI maoiniú dar luach beagnach €500,000 trína Scéim Urraíochta agus trína Chlár Foghlama agus Forbartha Earnála

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (17.02.22) sonraí maidir le leithdháiltí maoinithe faoina Scéim Urraíochta agus faoin tsraith um maoiniú líonra dá chlár Foghlama agus Forbartha Earnála Tá maoiniú dar luach €499,500 faofa ag BAI chun tacaíocht a thabhairt do réimse gníomhaíochtaí agus grúpaí ionadaíochta, a bhfuil cur síos ar a sonraí le fáil thíos … Continued

Suas go €4.5m ar fáil do léiriúcháin fuaime agus closamhairc

Beidh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) ag glacadh le hiarratais ar mhaoiniú faoi Bhabhta 42 de Scéim Fhuaim agus Fis 4 go luath. Tá suas le €4.5m de mhaoiniú ar fáil faoin mbabhta a n-osclóidh ar an 2 Samhain 2021. Tá an babhta seo ar oscailt do léiritheoirí neamhspleácha agus do chraoltóirí chun tacú le léiriúcháin úrnua. Beidh treoirlínte … Continued

Fógraíonn an BAI maoiniú de €7.2m faoin Scéim Fuaime agus Físe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann sonraí inniu (31.05.21) faoin maoiniú deiridh a bronnadh faoin Scéim Maoinithe Craolacháin Fuaim agus Fís 4. Tar éis próiseas cuimsitheach measúnaithe, tá maoiniú de luach €7.2m leithdháilte ar 104 tionscadal raidió agus teilifíse i mbabhta 8. Cuimsíonn an leithdháileadh maoinithe €1.4m. ar son ocht dtionscadal (ceithre cinn do raidió agus … Continued

Leithdháileann an BAI €2.58m ar stáisiún tráchtála faoin tionscnamh Fuaim & Fís Covid-19

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (29.04.21) go rabhadar ag leithdháileadh €2.58m mar mhaoiniú ar stáisiúin raidió tráchtála neamhspleácha na tíre chun níos mó feasachta agus tuiscint a chothú ar phaindéim COVID-19. D’oibrigh an BAI an tionscnamh maoinithe Covid-19 faoin Scéim Fuaime agus Físe 4 ar iarratas ón Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt … Continued

Fógraíonn an BAI babhta maoinithe €2.5m do raidió tráchtála faoin Scéim Fuaime & Físe

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag glacadh le hiarratais anois faoi bhabhta speisialta den Scéim Fuaime & Físe. Is é an cuspóir atá leis an mbabhta speisialta seo ná tacaíocht a chur ar fáil don earnáil raidió tráchtála neamhspleách chun cláir a léiriú a neartóidh feasacht agus tuiscint an phobail ar COVID-19. Tá Tionscnamh Maoinithe COVID-19 … Continued

Líonra Inbhuanaitheachta Craolacháin agus treochlár inbhuanaitheachta i gcomhair Earnáil craolacháin na hÉireann seolta ag BAI

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (25.11.20) an Líonra Inbhuanaitheachta Craolacháin agus treochlár inbhuanaitheachta i gcomhair earnáil craolacháin na hÉireann. Is é atá sa Líonra ná grúpa inbhuanaitheachta uile-earnála deonach de chraoltóirí Éireannacha agus d’ionadaithe a slabhraí soláthair. Tá sé de chuspóir aige an dea-chleachtas a chothú agus an tacaíocht a sholáthar chun ceannaire … Continued

Maoiniú suas le €150,000 ar fáil faoi Scéim Urraíochta an BAI 2021

Inniu (19/11/20), d’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) sonraí a Scéim Urraíochta do 2021. Táthar ag glacadh le hiarratais ar an scéim bhliantúil anois agus tá maoiniú suas le €150,000 ar fáil d’fhonn tacú le réimse gníomhaíochtaí le linn 2021. Leis an Scéim Urraíochta bhliantúil seo, soláthraíonn an BAI maoiniú do ghníomhaíochtaí a bhaineann leis … Continued