Líonra Inbhuanaitheachta Craolacháin agus treochlár inbhuanaitheachta i gcomhair Earnáil craolacháin na hÉireann seolta ag BAI

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (25.11.20) an Líonra Inbhuanaitheachta Craolacháin agus treochlár inbhuanaitheachta i gcomhair earnáil craolacháin na hÉireann. Is é atá sa Líonra ná grúpa inbhuanaitheachta uile-earnála deonach de chraoltóirí Éireannacha agus d’ionadaithe a slabhraí soláthair. Tá sé de chuspóir aige an dea-chleachtas a chothú agus an tacaíocht a sholáthar chun ceannaire … Continued

Maoiniú suas le €150,000 ar fáil faoi Scéim Urraíochta an BAI 2021

Inniu (19/11/20), d’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) sonraí a Scéim Urraíochta do 2021. Táthar ag glacadh le hiarratais ar an scéim bhliantúil anois agus tá maoiniú suas le €150,000 ar fáil d’fhonn tacú le réimse gníomhaíochtaí le linn 2021. Leis an Scéim Urraíochta bhliantúil seo, soláthraíonn an BAI maoiniú do ghníomhaíochtaí a bhaineann leis … Continued

Sonraí fógartha ag BAI faoi bhabhta maoiniúcháin oscailte suas go €4.5m faoi scéim Fhuaim & Fís

Babhta oscailte do léiritheoirí neamhspleácha san earnáil closamhairc, stáisiúin teilifíse, staisiúin raidió seirbhíse poiblí agus léiritheoirí neamhspleácha san earnáil fuaime D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann, inniu (30.07.20), go bhfuil babhta maoiniúcháin oscailte den Scéim Fhuaim & Fís 4 beartaithe agus go mbéifear ag glacadh le hiarratais ón 8 Meán Fómhair ar aghaidh. Sa bhabhta seo … Continued

Sonraí i dtaobh ciste €750,000 i gcomhair an raidió pobail arna bhfógairt ag Údarás Craolacháin na hÉireann

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (06.07.20) sonraí i dtaobh scéim maoiniúcháin i gcomhair earnáil craolacháin an raidió pobail go sonrach. Mar chuid den Scéim Fuaime agus Físe 4, cuirfear €750,000 san iomlán de mhaoiniú ar fáil i mbliana as an gCiste Raidió Pobail. Tá an Ciste ar oscailt do sheirbhísí craolacháin fuaime pobail, … Continued

Creideann an tromlach go bhfuil an iriseoireacht neamhspleách tábhachtach do cheartfheidhmiú na sochaí – Tuarascáil ar an Nuacht Dhigiteach ag Institiúid Reuters (Éire)

Cistiú soláthartha ag BAI chun sonraí ó Éirinn a chuimsiú sa tuarascáil idirnáisiúnta den séú bliain Creideann tromlach mhuintir na hÉireann go bhfuil an iriseoireacht neamhspleách tábhachtach chun go mbeidh sochaí a fheidhmeoidh i gceart againn. Sin é a deirtear sa Tuarascáil ar an Nuacht Dhigiteach ag Institiúid Reuters 2020 (Éire), a eisíodh inniu (16.06.20). … Continued

€642,000 de mhaoiniú trí chláir Foghlama agus Forbartha Earnála agus Urraíochta fógartha ag BAI i gcomhair 2020

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (18.02.20) sonraí i dtaobh leithdháileadh i gcomhair 2020 faoina thionscnaimh mhaoiniúcháin Foghlama agus Forbartha Earnála agus Urraíochta. Tá €642,000 de mhaoiniú faofa ag BAI chun tacaíocht a thabhairt do réimse tionscnamh, a bhfuil cur síos ar a sonraí le fáil thíos faoi seo. Foghlaim agus Forbairt Earnála Is … Continued

Breis is €1.3m arna leithroinnt ar chúig thionscadal faoin mbabhta is déanaí de Scéim um Chartlannú 2

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (21.01.20) sonraí na ndámhachtainí maoiniúcháin is déanaí faoi Scéim um Chartlannú 2, is tionscnamh faoi Scéim um Maoiniú Craolacháin BAI. Is scéim tacaíochta í Scéim um Chartlannú 2, a chistítear tríd an táille ceadúnais teilifíse chun forbairt cultúir cartlannúcháin a spreagadh agus a chur chun cinn in earnáil … Continued

Maoiniú ar fiú suas le €120,000 é ar fáil faoi Scéim Urraíochta BAI 2020

D’fhógair BAI inniu (26.11.19) sonraí a Scéime Urraíochta i gcomhair na bliana 2020. Déantar, leis an Scéim bhliantúil seo, maoiniú urraíochta a chur ar fáil d’ócáidí agus do ghníomhaíochtaí éagsúla a bhaineann leis na meáin chumarsáide trína dtacaítear le cuspóirí straitéiseacha BAI ina Ráiteas Straitéise 2017 – 2019 agus trína dtugtar deiseanna do BAI ar … Continued

Níos mó ná €5.9m leithdháilte ar 122 tionscnamh faoin Scéim Fuaime agus Físe

Feictear ardú suntasach i líon na gclár ina bhfuil insint ban agus ina bhfuil mná i bpríomhróil chruthaitheacha sa bhabhta maoinithe is déanaí. D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (30.09.19) sonraí na ngradam maoinithe is déanaí faoin Scéim Maoinithe Craolacháin Fuaime agus Físe 3. Tar éis próiseas cuimsitheach measúnaithe, táthar tar éis maoiniú €5.9m a leithdháileadh … Continued

Conradh Sínithe ag BAI le Dundalk FM

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (27.08.19), go bhfuil conradh craoltóireachta fuaime pobail sínithe aige le Dundalk Media Centre Company, atá faoi Theorainn Ráthaíochta agus atá ag trádáil mar Dundalk FM, a fhreastalaíonn ar Dhún Dealgan agus ar an líomatáiste máguaird. Ag caint dó ag síniú an chonartha, dúirt príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe: … Continued