€642,000 de mhaoiniú trí chláir Foghlama agus Forbartha Earnála agus Urraíochta fógartha ag BAI i gcomhair 2020

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (18.02.20) sonraí i dtaobh leithdháileadh i gcomhair 2020 faoina thionscnaimh mhaoiniúcháin Foghlama agus Forbartha Earnála agus Urraíochta. Tá €642,000 de mhaoiniú faofa ag BAI chun tacaíocht a thabhairt do réimse tionscnamh, a bhfuil cur síos ar a sonraí le fáil thíos faoi seo. Foghlaim agus Forbairt Earnála Is … Continued

Breis is €1.3m arna leithroinnt ar chúig thionscadal faoin mbabhta is déanaí de Scéim um Chartlannú 2

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (21.01.20) sonraí na ndámhachtainí maoiniúcháin is déanaí faoi Scéim um Chartlannú 2, is tionscnamh faoi Scéim um Maoiniú Craolacháin BAI. Is scéim tacaíochta í Scéim um Chartlannú 2, a chistítear tríd an táille ceadúnais teilifíse chun forbairt cultúir cartlannúcháin a spreagadh agus a chur chun cinn in earnáil … Continued

Maoiniú ar fiú suas le €120,000 é ar fáil faoi Scéim Urraíochta BAI 2020

D’fhógair BAI inniu (26.11.19) sonraí a Scéime Urraíochta i gcomhair na bliana 2020. Déantar, leis an Scéim bhliantúil seo, maoiniú urraíochta a chur ar fáil d’ócáidí agus do ghníomhaíochtaí éagsúla a bhaineann leis na meáin chumarsáide trína dtacaítear le cuspóirí straitéiseacha BAI ina Ráiteas Straitéise 2017 – 2019 agus trína dtugtar deiseanna do BAI ar … Continued

Níos mó ná €5.9m leithdháilte ar 122 tionscnamh faoin Scéim Fuaime agus Físe

Feictear ardú suntasach i líon na gclár ina bhfuil insint ban agus ina bhfuil mná i bpríomhróil chruthaitheacha sa bhabhta maoinithe is déanaí. D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (30.09.19) sonraí na ngradam maoinithe is déanaí faoin Scéim Maoinithe Craolacháin Fuaime agus Físe 3. Tar éis próiseas cuimsitheach measúnaithe, táthar tar éis maoiniú €5.9m a leithdháileadh … Continued

Conradh Sínithe ag BAI le Dundalk FM

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (27.08.19), go bhfuil conradh craoltóireachta fuaime pobail sínithe aige le Dundalk Media Centre Company, atá faoi Theorainn Ráthaíochta agus atá ag trádáil mar Dundalk FM, a fhreastalaíonn ar Dhún Dealgan agus ar an líomatáiste máguaird. Ag caint dó ag síniú an chonartha, dúirt príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe: … Continued

BAI/TG4/Fís Éirinn/ciste WRAP ar thóir ‘Malcolm’ nó ‘Aifric’ nua

Tá TG4, Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI), Fís Éirinn agus an ciste WRAP ar thóir sraith Drámaíochta úrnua do Dhaoine Óga agus iad ag lorg suim ó léiritheoirí neamhspleácha chun a leithéid a chur ar fáil dóibh. Teastaíonn sraith ó TG4 a bheadh mealltach don óige, mar a bhí ‘Aifric’, ‘The Middle’ & ‘Malcolm in the Middle’ … Continued

Iarratais á lorg ag an BAI faoin Scéim um Chartlannú 2

D’eisigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (04.07.19) gairm ar iarratais faoin Scéim um Chartlannú 2, is tionscnamh faoi Scéim Cistiúcháin Craolacháin an BAI. Tá timpeall le €2.8m ar fáil faoin scéim tacaíochta seo, a chistítear tríd an táille ceadúnais teilifíse chun forbairt cultúir cartlannúcháin a spreagadh agus a chur chun cinn in earnáil craolacháin … Continued

Maoiniú os cionn €259k/£230k fógartha ag Féile na meán Ceilteach d’fhonn forbairt a dhéanamh ar chláracha comhléirithe idir Ceanada agus Éirinn.

Aviemore (Albain), an 5 Meitheamh 2019 – D’fhógair an Canada Media Fund (CMF), Údarás Craolacháin na hÉireann agus Northern Ireland Screen inniu na sonraí maidir leis na babhtaí maoinithe dá gcuid scéimeanna maoinithe do thograí comhléirithe. Fógraíodh an méid seo ag Féile na meán Ceilteach in Aviemore, Albain. Bhí an Cheanada i láthair mar aoi … Continued

Seolann an BAI Scéim Maoinithe um Thaighde sna Meáin 2019

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) eolas faoina Scéim Maoinithe um Thaighde sna Meáin 2019 inniu (17.04.19). Tá €50,000 ar an iomlán á chur ar fáil d’acadóirí, taighdeoirí agus gairmithe sa tionscal craoltóireachta/meán a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu chun togra(í) taighde a dhéanamh ar théamaí a bhaineann le hobair an BAI. Tá sé mar … Continued

Níos mó ná €5.7m leithdháilte ar 119 tionscadal faoi Scéim Fuaime agus Físe an BAI

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (14.03.19) sonraí na ngradam maoinithe is déanaí faoi Scéim Maoinithe Craolacháin Fuaime agus Físe 3. I ndiaidh próiseas measúnaithe mionsonraithe, bronnadh €5.738m ar 119 tionscadal raidió agus teilifíse faoi Bhabhta 32 den Scéim. Bronnadh os cionn €5.1m ar 29 tionscadal teilifíse; agus gheobhaidh 90 tionscadal raidió rathúla €633,000. Cuireadh isteach 222 … Continued