Tacaíonn an BAI le hábhar éagsúil Éireannach ag an 2019 Galway Film Fleadh

Beidh trí fadscannáin Éireannaigh atá tacaithe le Scéim Fuaim & Fís den Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) léirithe i mbliana ag an Galway Film Fleadh.  Is samplaí den scoth iad ‘Finky’, ‘Jihad Jane’ agus ‘Never Grow Old’ den thiomantas an BAI chun ábhar éagsúil agus cuí ó thaobh cultúir de a léiriú agus a cur … Continued

Glaoc ar Thairiscintí: Seirbhísí Taighde – BAI Straitéis Sheirbhísí Chraolacháin

Ba mhaith le hÚdarás Craolacháin na hÉireann conradh a bhronnadh don fhoráil de sheirbhísí taighde chun tacaíocht an fhorbairt de Straitéis Sheirbhísí Chraolacháin (SSC) athbhreithnithe. Cuireann an SSC an creat ar fáil don cheapadh de phleananna ceadúnaithe agus gníomhaíochtaí bainteach ón Údarás. Ba chóir don SSC athbhreithnithe tacaíocht a thabhairt do bhunchuspóir straitéiseach na hÚdaráis … Continued

Athbhreithniú ar an mbliain 2016

D’eisigh Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) inniu (11.01.17) a eisiúint faisnéise deireadh bliana, ina gcuimsítear go leor dá ghníomhaíocht i gcaitheamh 2016. Díríodh in 2016 ar cheithre phríomhlimistéar: cistiú, ceadúnú, gearáin, urraíocht agus forbairt earnála, agus rinne an BAI an méid a leanas: €16.7m i gcistiú a chur ar fáil do 355 tionscadal raidió … Continued

Gairm ar thairiscintí: Seirbhísí léiriúcháin mheáin chlosamhairc

Is mian leis an BAI creat-chomhaontú a bhunú chun seirbhísí léiriúcháin mheáin chlosamhairc a sholáthar don BAI. Tá Gairm ar Thairiscintí curtha in airde anois ar Etenders.gov.ie agus is é an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí Dé Céadaoin, an 28 Meán Fómhair ag 12 meán lae. CRÍOCH

Tá ‘Céad Bliain den Raidió’ le Ceiliúradh ag Údarás Craolacháin na hÉireann ar Oíche an Chultúir 2016

Tá an t-imeacht le comhostáil ag an bpearsa cáiliúil raidió, Brendan Balfe. D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) inniu (an 18.08.2016) go reáchtálfaidh sé tráthnóna speisialta a dhéanann ceiliúradh ar theacht chun cinn an raidió in Éirinn, mar chuid de Oíche an Chultúir 2016, a bheidh ar siúl i mbliana Dé hAoine, an 16 … Continued

Athbhreithniú: BAI Ráiteas Straitéise 2014 – 2016

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag tabhairt faoi athbhreithniú ar a Ráiteas Straitéise 2014-2016 reatha. Cuirfidh torthaí an athbhreithnithe seo eolas ar fáil do Ráiteas Straitéise 2017-2019 nua an BAI a fhoilseofar níos déanaí i mbliana. Gné amháin den phróiseas athbhreithnithe is ea suirbhé ar líne ar pháirtithe leasmhara. Más mian leat páirt a ghlacadh … Continued