An Tríú Scéim Gaeilge arna Seoladh ag BAI

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (28.01.20) an tríú Scéim Gaeilge aige, ina leagtar amach conas mar a chuirfidh BAI a chuid seirbhísí ar fáil don phobal, as Gaeilge agus sa dá theanga, in imeacht na dtrí bliana atá romhainn amach. Ó 2013 i leith, tá dhá Scéim Gaeilge forbartha agus á n-oibriú ag … Continued

Tá aighneachtaí á lorg ag an BAI maidir leis a dara Scéim Teanga

Tá aighneachtaí á lorg ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) maidir le hathbhreithniú atá le déanamh aige ar a dara Scéim Teanga. Tá aighneachtaí maidir le hathbhreithniú ar na scéime agus ullmhú na scéime nua á lorg ag an BAI ó aon pháirtithe leasmhara. de réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é … Continued

Ceadúnas do Sheirbhís Raidió Tráchtála: Glaoch ar Iarratais

Iarratais á lorg do Sheirbhís Craolacháin ceolbhunaithe do lucht féachana atá idir 35 agus 55 bliana d’aois i gCathair agus i gContae Bhaile Átha Cliath D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu, an 1 Lúnasa 2019, go bhfuil iarratais á lorg aige d’fhonn seirbhís craolacháin ceolbhunaithe a sholáthar do lucht féachana atá idir 35 agus … Continued

Seolann an BAI Scéim Maoinithe um Thaighde sna Meáin 2019

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) eolas faoina Scéim Maoinithe um Thaighde sna Meáin 2019 inniu (17.04.19). Tá €50,000 ar an iomlán á chur ar fáil d’acadóirí, taighdeoirí agus gairmithe sa tionscal craoltóireachta/meán a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu chun togra(í) taighde a dhéanamh ar théamaí a bhaineann le hobair an BAI. Tá sé mar … Continued

Scéim Tacaíochta 2017 don Chraolachán Pobail Seolta

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann (“BAI”) tar éis sonraí a fhógairt inniu, 19 Eanáir, dá Scéim Tacaíochta 2017 don Chraolachán Pobail. Tá an Scéim ar oscailt do gach craoltóir raidió agus teilifíse Pobail agus Pobail Leasa sa tír, le ciste iomlán ar fiú €25,000 ar fáil di. Tá sí deartha chun tacaíocht chistithe a thairiscint … Continued

Athbhreithniú ar an mbliain 2016

D’eisigh Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) inniu (11.01.17) a eisiúint faisnéise deireadh bliana, ina gcuimsítear go leor dá ghníomhaíocht i gcaitheamh 2016. Díríodh in 2016 ar cheithre phríomhlimistéar: cistiú, ceadúnú, gearáin, urraíocht agus forbairt earnála, agus rinne an BAI an méid a leanas: €16.7m i gcistiú a chur ar fáil do 355 tionscadal raidió … Continued

Nuashonrú maidir le Ceadúnú Raidió: Seirbhísí Raidió Pobail

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (“an BAI”) inniu, an 26 Deireadh Fómhair, go bhfuarthas na hiarratais a leanas ar dhá sheirbhís chraolacháin fuaime pobail, a fhreastalaíonn ar phobail i gCaisleán an Bharraigh agus ar Chonamara Thiar Thuaidh. D’fhógair an BAI an dá sheirbhís in Iúil seo chuaigh thart. Caisleán an Bharraigh Fuarthas iarratas ó Community … Continued

Níos mó ná €5.8m leithdháilte ar 124 thionscadal faoin scéim Sound & Vision

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) sonraí inniu (12.07.16) faoin bpacáiste is déanaí moltaí faoin Scéim Sound & Vision, moltaí ar dhaingnigh an tÚdarás iad. Ag teacht sna sála ar phróiseas mionsonraithe measúnachta, tá cistiú ar fiú €5.835m é leithdháilte anois ar 124 thionscadal. Den tsuim sin, leithdháileadh €5.22m ar 34 thionscadal teilifíse agus … Continued

Nuashonrú maidir le Ceadúnú Raidió

I mBealtaine 2016, d’eisigh Coiste Bronnta Conarthaí an BAI fógra poiblí inar fógraíodh go bhfuil sé beartaithe acu an próiseas mear ceadúnaithe a ghairm do na seirbhísí craolacháin fuaime a leanas, i gcomhréir le halt 67(3) den Acht Craolacháin, 2009: Seirbhís Náisiúnta Leathanfhormáide, Seirbhís Réigiúnach atá faoi thionchar Ceol Óige, a fhreastalaíonn ar Iardheisceart na … Continued

Athbhreithniú: BAI Ráiteas Straitéise 2014 – 2016

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag tabhairt faoi athbhreithniú ar a Ráiteas Straitéise 2014-2016 reatha. Cuirfidh torthaí an athbhreithnithe seo eolas ar fáil do Ráiteas Straitéise 2017-2019 nua an BAI a fhoilseofar níos déanaí i mbliana. Gné amháin den phróiseas athbhreithnithe is ea suirbhé ar líne ar pháirtithe leasmhara. Más mian leat páirt a ghlacadh … Continued