Folúntas ar Choiste um Dheonú Conarthaí BAI fógraithe ar stateboards.ie

Tá folúntas fógraithe ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar Choiste um Dheonú Conarthaí an BAI. Is é an dáta deiridh chun léirithe spéise a chur isteach, trí shuíomh gréasáin stateboards.ie, ná 15:00 Déardaoin an 7 Bealtaine 2020. Tá tuilleadh eolas ar fáil tríd an nasc seo a leanas: http://www.stateboards.ie/stateboards/campaignAdvert/116039.htm?lang=ga

An Tríú Scéim Gaeilge arna Seoladh ag BAI

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (28.01.20) an tríú Scéim Gaeilge aige, ina leagtar amach conas mar a chuirfidh BAI a chuid seirbhísí ar fáil don phobal, as Gaeilge agus sa dá theanga, in imeacht na dtrí bliana atá romhainn amach. Ó 2013 i leith, tá dhá Scéim Gaeilge forbartha agus á n-oibriú ag … Continued

Gairm ar thairiscintí: ceapachán i gcomhordaitheoir i leith inbhuanaitheacht earnála

Faoi láthair tá an tÚdarás Craolacháin na hÉireann (BAI) ag lorg tairiscintí ar ceapachán i gcomhordaitheoir i leith inbhuanaitheacht earnála. Tá Tairiscintí á Lorg don chonradh curtha ar Etenders.gov.ie agus is é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí ná Dé Céadaoin, an 29ú Bealtaine 2019, ag 12 meán lae.

Gairm ar thairiscintí: séirbhísí bainistíochta áiseanna a sholáthar don BAI.

Faoi láthair tá an tÚdarás Craolacháin na hÉireann (BAI) ag lorg tairiscintí ar shéirbhísí bainistíochta áiseanna a sholáthar don BAI. Tá Tairiscintí á lorg don chonradh curtha ar Etenders.gov.ie agus is é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí ná Dé hAoine an 1ú Feabhra 2019, ag 12 meán lae.

Seolann Údarás Craolacháin na hÉireann comhairliúchán poiblí faoi athruithe molta chuig rialacha i dtaca le fotheidealú, Teanga Chomharthaíochta na hÉireann agus clostuairisc.

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) comhairliúchán poiblí inniu (13.06.18) i dtaca le hathruithe molta ar Rialacha Rochtana de chuid Údarás Craolacháin na hÉireann, a rialaíonn an méid fotheidealaithe, Teanga Chomharthaíochta na hÉireann agus clostuairisce a chaithfidh craoltóirí a chur ar fáil don phobal. Is é is aidhm leis na rialacha tuiscint agus taitneamh a … Continued

Fógra folúntas i mBord an BAI ar Stateboards.ie

D’fhógair an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí folúntas atá i mBord an BAI.  Is é an spriocdháta chun léiriú spéise a sheoladh ar aghaidh, trí láithreán gréasáin stateboards.ie, Dé hAoine an 15 Nollaig. Tá fáil ar a thuilleadh faisnéise anseo.

Folúntas HEO sa BAI: chonradh ar théarma seasta do trí-bliana

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag lorg iarratais ar folúntas láithreach ar léibhéal Bainisteora (HEO). Tugtar achoimre anseo ar shonraí an phoist lena n-áirítear na scileanna agus an taithí a theastaíonn. Ba cheart do pháirtí leasmhar ar bith a gCuraclam Vitae (CV) a thaisceadh trí ríomhphost chuig reception@bai.ie faoi mheán lae Dé hAoine 1ú Meán … Continued

Folúntas sa BAI: Oifigeach Cléireachais – Feidhm Airgeadais

Tuilleadh eolais agus an próiseas iarratais Roghnaíodh an ghníomhaireacht earcaíochta Accountancy Professionals (www.accpro.ie) leis an bhfeachtas seo a reáchtáil don BAI. Ba chóir gach ceist agus iarratas a sheoladh chuig Eoin Martin ar eoin@accpro.ie nó 01 6522350. Ní thabharfar freagra ar iarratas aonair a sheolfar go dtí an BAI. Tá iarratais dúnta anois.

Fógraítear folúntais i mBord an BAI, Coiste Bronnta Conarthaí agus Coiste Comhlíonta an BAI ar stateboards.ie

D’fhógair an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí folúntais le déanaí atá i mBord an BAI, Coiste Bronnta Conarthaí agus Coiste Comhlíonta an BAI.  Tá folúntas amháin ann faoi láthair sa Bhord agus folúntas amháin sa Choiste Bronnta Conarthaí, agus tá dhá fholúntas le líonadh ar an gCoiste Comhlíonta, ina measc post Cathaoirligh.   Is é an spriocdháta … Continued