Tús curtha le comhairliúchán poiblí ag an BAI maidir le Ráiteas Straitéise nua

Inniu (12/10/20), chuir Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) tús le comhairliúchán poiblí maidir lena Dhréachtráiteas Straitéise 2021-2023, a bhfuil sé mar aidhm aige obair an Údaráis a threorú don trí bhliana seo chugainn. Agus é ag labhairt ag seoladh an chomhairliúcháin phoiblí, bhí an méid seo a leanas le rá ag Pauric Travers, Cathaoirleach an … Continued

Tús curtha ag an BAI le comhairliúchán poiblí ar an Dréachtscéim Fuaim agus Fís 4

Tá tús curtha inniu (25.09.19) ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI)  le comhairliúchán poiblí ar dhréachtscéim dá chuid, Fuaim agus Fís 4, a thógfaidh áit na scéime reatha Fuaim agus Fís 3. Cuireann na scéimeanna Fuaim agus Fís maoiniú ar fáil do chláir d’ardchaighdeán ar chultúr, oidhreacht agus saol na hÉireann; do chláir a bhfuil … Continued

Tá sé lá fágtha ann chun do thuairimí a sheoladh ar aghaidh ar ráiteas straitéise trí bliana an BAI

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) ag meabhrú do bhaill den phobal féachana agus éisteachta, do chraoltóirí agus do dhaoine aonair eile ar spéis leo, go ndúnfar an comhairliúchán poiblí ar a dhréacht-Ráiteas Straitéise (2017-2019) ag meán lae Déardaoin, an 1 Nollaig. Leagtar amach i ndréacht-Ráiteas Straitéise an BAI a fhís mar ‘tírdhreach meán … Continued

Seolann an BAI comhairliúchán poiblí ar dhréacht den Chód Ginearálta maidir le Cumarsáid Tráchtála.

Ba cheart muinín a bheith ag an bpobal go bhfuil cumarsáid tráchtála ar an raidió is ar an teilifís dlíthiúil, cuibhiúil, macánta agus fíreannach, go gcosnaítear leasanna leanaí, is go bhfuil treoirlínte soiléire ag craoltóirí maidir leis an gcaighdeán atá i bhfeidhm. Sin a deir Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) tar éis comhairliúchán poiblí a … Continued