Cuireann BAI fáilte roimh thuairimí maidir le cóid agus rialacha craoltóireachta

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag lorg tuairimí ón bpobal, ó chraoltóirí, ó fhógróirí, ó lucht déanta clár agus ó pháirtithe leasmhara eile maidir le roinnt dá chóid agus dá rialacha mar chuid de phróiseas athbhreithnithe. Tá athbhreithniú á dhéanamh ar an méid seo a leanas: Cód na gCaighdeán Cláir: Leagtar amach sa Chód seo … Continued

Beartas Foghlama agus Forbartha Earnála an BAI

I mí an Mheithimh 2021, rinneadh an Beartas um Fhoghlaim agus Fhorbairt Earnála a nuashonrú chun gnéithe ábhartha de Ráiteas Straitéise 2021-2023 nua a thabhairt isteach sa Bheartas reatha agus chun cleachtais oibre agus tosaíochtaí eagraíochtúla reatha i réimse Fhorbairt na hEarnála a léiriú níos fearr. Tá an doiciméad nuashonraithe ar fáil i mBéarla agus … Continued

Seolann an BAI Beartas Meán Pobail

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann a Bheartas Meán Pobail – ar Lá Náisiúnta Raidió Pobail – inniu (18.06.21). Tugann an cháipéis achoimre ar na príomhghnéithe agus tréithe a léiríonn an earnáil meáin pobail agus admhaíonn sé an pháirt shuntasach atá aige i dtírdhreach meáin na hÉireann. Cuireann sé treoir ar fáil freisin chun oibríochtaí rathúla … Continued

Foilsítear Tuarascáil BAI um Bailiú Sonraí i leith na Gaeilge

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (18.02.21) a chéad Tuarascáil um Bailiú Sonraí i leith na Gaeilge.  Tá an tionscadal ar cheann de na tograí a a d’eascair as Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge an BAI, a seoladh in 2019 agus a bhfuil sé mar aidhm aige cláir Ghaeilge agus seirbhísí craolacháin Gaeilge in earnáil chlosamhairc … Continued

Beartais nua maidir leis an iolracht sna meáin agus maidir le húinéireacht agus smacht foilsithe ag an BAI

Inniu (18/06/19), d’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) beartas nua maidir leis an iolracht sna meáin agus beartas athchóirithe maidir le húinéireacht agus smacht. Foilsíodh na doiciméid seo i ndiaidh próiseas comhairliúcháin poiblí a reáchtáil inar iarradh ar pháirtithe leasmhara agus baill den phobal aighneachtaí a dhéanamh don BAI faoi dhréachtaí de na beartais. Beartas … Continued

Fógraíonn Údarás Craolacháin na hÉireann dáta éifeachtach do chur i bhfeidhm a threoirlínte craolacháin i ndáil le clúdach ar na toghcháin Eorpacha agus Áitiúla agus ar an reifreann atá ag teacht aníos

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (10.04.2019) an dáta éifeachtach do chur i bhfeidhm a threoirlínte craolacháin i ndáil le clúdach ar na toghcháin Eorpacha agus Áitiúla agus ar an reifreann chun an Bhunreacht a leasú i ndáil le scaoileadh pósta atá ag teacht aníos. Tiocfaidh an dá shraith Treoirlínte i bhfeidhm Dé Céadaoin, … Continued

Foilsíonn Údarás Craolacháin na hÉireann Rialacha Rochtana nuashonraithe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann gur foilsíodh leagan nuashonraithe dá Rialacha Rochtana inniu (24.1.19), atá deartha chun an tuiscint agus an taitneamh a bhaineann daoine atá bodhar, daoine a bhfuil deacrachtaí éisteachta acu, daoine atá caoch nó daoine breacamharcacha as an teilifís a mhéadú. Baineann na Rialacha Rochtana le craoltóirí laistigh de dhlínse na hÉireann … Continued

Seolann Údarás Craolacháin na hÉireann comhairliúchán poiblí faoi athruithe molta chuig rialacha i dtaca le fotheidealú, Teanga Chomharthaíochta na hÉireann agus clostuairisc.

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) comhairliúchán poiblí inniu (13.06.18) i dtaca le hathruithe molta ar Rialacha Rochtana de chuid Údarás Craolacháin na hÉireann, a rialaíonn an méid fotheidealaithe, Teanga Chomharthaíochta na hÉireann agus clostuairisce a chaithfidh craoltóirí a chur ar fáil don phobal. Is é is aidhm leis na rialacha tuiscint agus taitneamh a … Continued

Seolann Údarás Craolacháin na hÉireann comhairliúchán poiblí i dtaca leis an Straitéis athchóirithe um Sheirbhísí Craolacháin.

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) comhairliúchán poiblí inniu (24.04.18) i dtaca leis dréachtstraitéis athchóirithe um Sheirbhísí Craolacháin (BSS). Is é cuspóir an chomhairliúcháin fís an BAI don tírdhreach craolacháin a roinnt agus tuairimí na bpáirtithe leasmhara a fháil ar an bhfís seo agus roghanna d’fhorbairt amach anseo. Chomh maith leis sin, tugtar deis don … Continued

Seolann an BAI Cód Cleachtais nua um Thuairisciú Nuachta Gairide

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (28 Meitheamh 2017) mionsonraí dá Chód Cleachtais nua um Thuairisciú Nuachta Gairide, a thiocfaidh i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2017. Faoi mar a foráladh dó de réir Treoir an Aontais Eorpaigh maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc (AVMSD), is i gCód Cleachtais an BAI a leagtar amach na … Continued