Beartais nua maidir leis an iolracht sna meáin agus maidir le húinéireacht agus smacht foilsithe ag an BAI

Inniu (18/06/19), d’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) beartas nua maidir leis an iolracht sna meáin agus beartas athchóirithe maidir le húinéireacht agus smacht. Foilsíodh na doiciméid seo i ndiaidh próiseas comhairliúcháin poiblí a reáchtáil inar iarradh ar pháirtithe leasmhara agus baill den phobal aighneachtaí a dhéanamh don BAI faoi dhréachtaí de na beartais. Beartas … Continued

Fógraíonn Údarás Craolacháin na hÉireann dáta éifeachtach do chur i bhfeidhm a threoirlínte craolacháin i ndáil le clúdach ar na toghcháin Eorpacha agus Áitiúla agus ar an reifreann atá ag teacht aníos

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (10.04.2019) an dáta éifeachtach do chur i bhfeidhm a threoirlínte craolacháin i ndáil le clúdach ar na toghcháin Eorpacha agus Áitiúla agus ar an reifreann chun an Bhunreacht a leasú i ndáil le scaoileadh pósta atá ag teacht aníos. Tiocfaidh an dá shraith Treoirlínte i bhfeidhm Dé Céadaoin, … Continued

Foilsíonn Údarás Craolacháin na hÉireann Rialacha Rochtana nuashonraithe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann gur foilsíodh leagan nuashonraithe dá Rialacha Rochtana inniu (24.1.19), atá deartha chun an tuiscint agus an taitneamh a bhaineann daoine atá bodhar, daoine a bhfuil deacrachtaí éisteachta acu, daoine atá caoch nó daoine breacamharcacha as an teilifís a mhéadú. Baineann na Rialacha Rochtana le craoltóirí laistigh de dhlínse na hÉireann … Continued

Seolann Údarás Craolacháin na hÉireann comhairliúchán poiblí faoi athruithe molta chuig rialacha i dtaca le fotheidealú, Teanga Chomharthaíochta na hÉireann agus clostuairisc.

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) comhairliúchán poiblí inniu (13.06.18) i dtaca le hathruithe molta ar Rialacha Rochtana de chuid Údarás Craolacháin na hÉireann, a rialaíonn an méid fotheidealaithe, Teanga Chomharthaíochta na hÉireann agus clostuairisce a chaithfidh craoltóirí a chur ar fáil don phobal. Is é is aidhm leis na rialacha tuiscint agus taitneamh a … Continued

Seolann Údarás Craolacháin na hÉireann comhairliúchán poiblí i dtaca leis an Straitéis athchóirithe um Sheirbhísí Craolacháin.

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) comhairliúchán poiblí inniu (24.04.18) i dtaca leis dréachtstraitéis athchóirithe um Sheirbhísí Craolacháin (BSS). Is é cuspóir an chomhairliúcháin fís an BAI don tírdhreach craolacháin a roinnt agus tuairimí na bpáirtithe leasmhara a fháil ar an bhfís seo agus roghanna d’fhorbairt amach anseo. Chomh maith leis sin, tugtar deis don … Continued

Seolann an BAI Cód Cleachtais nua um Thuairisciú Nuachta Gairide

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (28 Meitheamh 2017) mionsonraí dá Chód Cleachtais nua um Thuairisciú Nuachta Gairide, a thiocfaidh i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2017. Faoi mar a foráladh dó de réir Treoir an Aontais Eorpaigh maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc (AVMSD), is i gCód Cleachtais an BAI a leagtar amach na … Continued

Tagann an Chód Ginearálta athbhreithnithe maidir le Cumarsáid Tráchtála i bhfeidhm

Tagann an Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) a Chód Ginearálta athbhreithnithe maidir le Cumarsáid Tráchtála i bhfeidhm inniu, 1 Meitheamh 2017.  Leagtar amach sa Chód na rialacha nach mór do stáisiúin raidió agus teilifíse na hÉireann a chomhlíonadh fad is a bhaineann sé le fógraíocht, urraíocht, suíomh táirgí agus cineálacha eile cumarsáide tráchtála a chraoladh. … Continued

Seolann Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) Cód Ginearálta maidir le Cumarsáid Tráchtála

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) a Chód Ginearálta athbhreithnithe maidir le Cumarsáid Tráchtála inniu (28.03.17), ina leagtar amach na rialacha nach mór do stáisiúin raidió agus teilifíse na hÉireann a chomhlíonadh fad is a bhaineann sé le fógraíocht, urraíocht, suíomh táirgí agus cineálacha eile cumarsáide tráchtála a chraoladh. Tiocfaidh an Cód athbhreithnithe i bhfeidhm … Continued

Seolann an BAI comhairliúchán poiblí ar dhréacht den Chód Ginearálta maidir le Cumarsáid Tráchtála.

Ba cheart muinín a bheith ag an bpobal go bhfuil cumarsáid tráchtála ar an raidió is ar an teilifís dlíthiúil, cuibhiúil, macánta agus fíreannach, go gcosnaítear leasanna leanaí, is go bhfuil treoirlínte soiléire ag craoltóirí maidir leis an gcaighdeán atá i bhfeidhm. Sin a deir Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) tar éis comhairliúchán poiblí a … Continued

Nuashonraíonn an BAI na Rialacha Rochtana

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) Rialacha Rochtana nuashonraithe an BAI inniu, atá in ainm is an tuiscint agus an taitneamh a bhaintear as cláir a chur chun cinn i measc daoine atá bodhar nó ar a bhfuil mallachar éisteachta, daoine atá dall nó caoch agus daoine a bhfuil mallachar éisteachta orthu agus atá … Continued