Tacaíochtaí d’earnáil na meán craolacháin le linn ghéarchéim COVID-19 á bhfógairt ag BAI

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann, inniu (08.04.20), sonraí i dtaobh babhta speisialta maoiniúcháin chun tacú leis an earnáil raidió tráchtála neamhspleách agus é ag tabhairt eolais agus tuisceana don phobal ar COVID-19, lena n-áirítear na priacail agus na bearta sláinte poiblí atá á gcur i ngníomh chun scaipeadh an ghalair a laghdú. Feidhmeoidh an babhta … Continued

Conradh Sínithe ag BAI le Near FM

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (19.02.20) go bhfuil conradh craoltóireachta fuaime pobail sínithe aige le Comharchumann Cumarsáide Pobail Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh Teoranta, atá ag trádáil mar Near FM, a fhreastalaíonn ar Oirthuaisceart Bhaile Átha Cliath. Ag caint dó ag síniú an chonartha, dúirt Príomhfheidhmeannach BAI, Michael O’Keefe: “Tá lúcháir orainn conradh … Continued

Breis is €1.3m arna leithroinnt ar chúig thionscadal faoin mbabhta is déanaí de Scéim um Chartlannú 2

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (21.01.20) sonraí na ndámhachtainí maoiniúcháin is déanaí faoi Scéim um Chartlannú 2, is tionscnamh faoi Scéim um Maoiniú Craolacháin BAI. Is scéim tacaíochta í Scéim um Chartlannú 2, a chistítear tríd an táille ceadúnais teilifíse chun forbairt cultúir cartlannúcháin a spreagadh agus a chur chun cinn in earnáil … Continued

Conradh sínithe idir an BAI, iRadio North West agus iRadio North East and Midlands

(14/11/19) D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu go bhfuil conradh craolacháin fuaime aonair sínithe idir é agus Wilton Radio Limited, a bhíonn ag trádáil mar iRadio, d’fhonn an dá sheirbhís chraolacháin a leanas a sholáthar ar an mbanda FM: Seirbhís chraolacháin réigiúnach bunaithe ar an gceol (don aos óg) don Iarthuaisceart (i. Dún na … Continued

Ceadúnú Raidió Tráchtála: Nuashonrú i dtaobh an Mhear-Phróisis

D’fhógair an Coiste um Dheonú Conarthaí ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (26.09.19) go bhfuil ar intinn aige mear-phróiseas ceadúnúcháin a agairt i gcomhair seirbhís craolacháin fuaime, de réir alt 67(3) den Acht Craolacháin, 2009. Féadfaidh an Coiste an mear-phróiseas a agairt i gcás gur ón gconraitheoir is sealbhóir a fuarthas an t-aon léiriú … Continued

Nuashonrú ar Phlean Ceadúnúcháin Raidió 2019

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) dhá nuashonrúchán ar cheadúnú inniu (04.09.19); ceann acu i gcomhair an raidió tráchtála agus an ceann eile i gcomhair an raidió pobail. Ceadúnú Raidió Tráchtála – próiseas mear D’fhógair an Coiste um Dheonú Conarthaí ag an BAI an 31 Iúil 2019 go bhfuil sé ar intinn aige an próiseas … Continued

Ceadúnas do Sheirbhís Raidió Tráchtála: Glaoch ar Iarratais – Soiléiriú

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu an leagan athbhreithnithe maidir le fógraíocht foilsithe sna nuachtáin náisiúnta ar an 1 Lúnasa 2019 chun fáilte a chur roimh iarratais i scríbhinn ó aon pháirtí aonair nó ó aon chomhlacht a bhfuil suim aige/acu i gConradh Craolacháin Fuaime le haghaidh seirbhís craolacháin fuaime a chur ar fáil … Continued

Ceadúnas do Sheirbhís Raidió Tráchtála: Glaoch ar Iarratais

Iarratais á lorg do Sheirbhís Craolacháin ceolbhunaithe do lucht féachana atá idir 35 agus 55 bliana d’aois i gCathair agus i gContae Bhaile Átha Cliath D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu, an 1 Lúnasa 2019, go bhfuil iarratais á lorg aige d’fhonn seirbhís craolacháin ceolbhunaithe a sholáthar do lucht féachana atá idir 35 agus … Continued

Lorgaítear Iarratais le haghaidh Sheirbhís Raidió Pobail do Bhaile Átha Luain agus a Purláin

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (29 Bealtaine) go bhfuil sé ag lorg iarratas le haghaidh soláthar sheirbhís raidió pobail le freastal ar phobal Bhaile Átha Luain agus a Purláin. Cuireadh fógra poiblí ag lorg iarratas sa pháipéar áitiúil ábhartha. Faoi láthair tá Athlone Community Radio Company faoi Theorainn Ráthaíochta (ag trádáil mar Athlone … Continued