Fógraíonn Údarás Craolacháin na hÉireann sonraí faoina Phlean Ceadúnaithe Raidió Tráchtála

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu Déardaoin, 26 Bealtaine 2022 sonraí a Phlean Ceadúnaithe Raidió Tráchtála. Is é atá sa phlean ná gealltanas tabhairt faoin bpróiseas athcheadúnaithe le haghaidh 11 seirbhís craolacháin fuaime leathanfhormáide áitiúla agus 3 sheirbhís craolacháin fuaime cheoil áitiúla. Faoin Acht Craolacháin 2009, ceanglaítear ar an BAI pleananna a chur ar … Continued

Lorgaítear Iarratais le haghaidh Sheirbhís Raidió Pobail do Bhaile Átha Luain agus a Purláin

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (5 Bealtaine) go bhfuil sé ag lorg iarratas le haghaidh soláthar sheirbhís raidió pobail le freastal ar phobal Bhaile Átha Luain agus a Purláin. Cuireadh fógra poiblí ag lorg iarratas sa pháipéar áitiúil ábhartha. Faoi láthair tá Athlone Community Radio Company faoi Theorainn Ráthaíochta (ag trádáil mar Athlone Community Radio) … Continued

Conarthaí Sínithe Le hAghaidh Seachtain Raidió

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (4 Bealtaine 2022) go bhfuil sé ag lorg iarratas le haghaidh soláthar sheirbhís raidió pobail le freastal ar mhuintir Átha Cliath Theas. Cuireadh fógra poiblí ag lorg iarratas sa pháipéar áitiúil ábhartha. Tá an tseirbhís raidió pobail do Bhaile Átha Cliath Theas á soláthar faoi láthair ag Dublin South Local … Continued

Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (15.12.21) Ag cruinniú de chuid Choiste um Chomhlíonadh an BAI a tionóladh i mí Mheán Fómhair 2021, diúltaíodh do ghearán amháin. Bhain an gearán leis na craoltaí seo a leanas ar RTÉ One agus ar RTÉ Radio 1: Six One News … Continued

Maoiniú de €5.9m faoin Scéim Fuaime & Físe fógartha ag BAI

Inniu, d’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann sonraí (18.11.21) faoin maoiniú is déanaí a bronnadh faoin Scéim Maoinithe Craolacháin, Fís & Fuaim 4. Tar éis próiseas measúnaithe cuimsitheach, tá maoiniú ar fiú €5.9m é bronnta ar 40 tionscadal raidió agus 26 tionscadal teilifíse i mBabhta 40. Ar an iomlán, chuir 118 iarratasóir isteach ar an mbabhta … Continued

Tugann Údarás Craolacháin na hÉireann tuairisc ar mhéadú ar thionscadail rathúla Fuaime & Físe ina bhfuil mná i bpríomhróil chruthaitheacha

I gcás 69% de na tionscadail a maoiníodh ó tugadh isteach an critéar inscne i 2018 tá beirt bhan ar a laghad i mbun príomhphost léirithe Thug Údarás Craolacháin na hÉireann tuairisc ar mhéadú 28% ar an gcéatadán de thionscadail arna maoiniú faoin Scéim Fuaime agus Físe ina bhfuil stiúrthóir ban i gceist ó thug … Continued

Conarthaí sínithe ag BAI le Classic Hits agus le Radio Nova

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) tar éis fógairt go bhfuil na conarthaí craolacháin fuaime seo a leanas sínithe aige, chun seirbhísí craolacháin fuaime ar an mbanna FM a sholáthar: Conradh le Choice Broadcasting Limited, atá i mbun trádála mar Classic Hits, ar son Seirbhís Craolacháin Fuaime don Cheol óir/Récheol/Cheol socair, a bheas dírithe ar … Continued

Conradh sínithe idir an BAI agus Dublin’s Q102

Tá sé fógartha ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) go bhfuil conradh craolacháin fuaime nua sínithe aige le City Broadcasting Limited, atá i mbun trádála mar Dublin’s Q102, chun na seirbhísí craolacháin fuaime seo a leanas a sholáthar ar an mbanda FM: Seirbhís chraolacháin fuaime ceolbhunaithe do lucht féachana ginearálta atá idir 35 agus 55 … Continued

Iarratais á lorg ag BAI faoin Scéim Fuaime agus Físe

Suas le €4.5m de mhaoiniú ar fáil do tháirgeoirí closamhairc neamhspleácha, do stáisiúin teilifíse, don raidió seirbhíse poiblí agus do tháirgeoirí fuaime neamhspleácha Tá Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) ag glacadh anois le hiarratais ar mhaoiniú faoi Bhabhta 37 de Scéim Fhuaim agus Fis 4. Tá suas le €4.5m de mhaoiniú ar fáil faoin mbabhta, … Continued