Breis is €1.3m arna leithroinnt ar chúig thionscadal faoin mbabhta is déanaí de Scéim um Chartlannú 2

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (21.01.20) sonraí na ndámhachtainí maoiniúcháin is déanaí faoi Scéim um Chartlannú 2, is tionscnamh faoi Scéim um Maoiniú Craolacháin BAI. Is scéim tacaíochta í Scéim um Chartlannú 2, a chistítear tríd an táille ceadúnais teilifíse chun forbairt cultúir cartlannúcháin a spreagadh agus a chur chun cinn in earnáil … Continued

Ceadúnú Raidió Tráchtála: Nuashonrú i dtaobh an Mhear-Phróisis

D’fhógair an Coiste um Dheonú Conarthaí ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (26.09.19) go bhfuil ar intinn aige mear-phróiseas ceadúnúcháin a agairt i gcomhair seirbhís craolacháin fuaime, de réir alt 67(3) den Acht Craolacháin, 2009. Féadfaidh an Coiste an mear-phróiseas a agairt i gcás gur ón gconraitheoir is sealbhóir a fuarthas an t-aon léiriú … Continued

Tús curtha ag an BAI le comhairliúchán poiblí ar an Dréachtscéim Fuaim agus Fís 4

Tá tús curtha inniu (25.09.19) ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI)  le comhairliúchán poiblí ar dhréachtscéim dá chuid, Fuaim agus Fís 4, a thógfaidh áit na scéime reatha Fuaim agus Fís 3. Cuireann na scéimeanna Fuaim agus Fís maoiniú ar fáil do chláir d’ardchaighdeán ar chultúr, oidhreacht agus saol na hÉireann; do chláir a bhfuil … Continued

Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (24.09.2019). Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI i mí Bealtaine 2019 agus dhiúltaigh siad do triúr ghearán. Bhain na gearáin ar bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh iad le cláir a craoladh ar: • RTÉ One: Prime Time: 22nd Eanáir 2019 … Continued

Nuashonrú ar Phlean Ceadúnúcháin Raidió 2019

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) dhá nuashonrúchán ar cheadúnú inniu (04.09.19); ceann acu i gcomhair an raidió tráchtála agus an ceann eile i gcomhair an raidió pobail. Ceadúnú Raidió Tráchtála – próiseas mear D’fhógair an Coiste um Dheonú Conarthaí ag an BAI an 31 Iúil 2019 go bhfuil sé ar intinn aige an próiseas … Continued

Tá aighneachtaí á lorg ag an BAI maidir leis a dara Scéim Teanga

Tá aighneachtaí á lorg ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) maidir le hathbhreithniú atá le déanamh aige ar a dara Scéim Teanga. Tá aighneachtaí maidir le hathbhreithniú ar na scéime agus ullmhú na scéime nua á lorg ag an BAI ó aon pháirtithe leasmhara. de réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é … Continued

Conradh Sínithe ag BAI le Dundalk FM

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (27.08.19), go bhfuil conradh craoltóireachta fuaime pobail sínithe aige le Dundalk Media Centre Company, atá faoi Theorainn Ráthaíochta agus atá ag trádáil mar Dundalk FM, a fhreastalaíonn ar Dhún Dealgan agus ar an líomatáiste máguaird. Ag caint dó ag síniú an chonartha, dúirt príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe: … Continued

Ceadúnas do Sheirbhís Raidió Tráchtála: Glaoch ar Iarratais – Soiléiriú

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu an leagan athbhreithnithe maidir le fógraíocht foilsithe sna nuachtáin náisiúnta ar an 1 Lúnasa 2019 chun fáilte a chur roimh iarratais i scríbhinn ó aon pháirtí aonair nó ó aon chomhlacht a bhfuil suim aige/acu i gConradh Craolacháin Fuaime le haghaidh seirbhís craolacháin fuaime a chur ar fáil … Continued

Figiúirí JNLR is déanaí foilsithe

Tá an tuairisc JNLR/Ipsos is déanaí de chuid MRBI maidir le lucht éisteachta raidió in Éirinn foilsithe inniu (01.08.19). Cumhdaítear an tréimhse 12-mhí ó Iúil 2018 – Meitheamh 2019. Thar ceann Choiste JNLR tá preaseisiúint do na meáin agus táblaí faisnéise achoimrithe ar fáil le híoslódáil anseo (Bearla).   CRÍOCH   Tabhair faoi deara: Ba cheart fiosruithe … Continued

Ceadúnas do Sheirbhís Raidió Tráchtála: Glaoch ar Iarratais

Iarratais á lorg do Sheirbhís Craolacháin ceolbhunaithe do lucht féachana atá idir 35 agus 55 bliana d’aois i gCathair agus i gContae Bhaile Átha Cliath D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu, an 1 Lúnasa 2019, go bhfuil iarratais á lorg aige d’fhonn seirbhís craolacháin ceolbhunaithe a sholáthar do lucht féachana atá idir 35 agus … Continued