Breis is €51,000 de chistiú faighte ag tionscadail Cheanada-na hÉireann

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) agus an Canada Media Fund (CMF) inniu (23.11.18) go bhfuil infheistíocht ar fiú breis is €51,500 í déanta acu chun tacú le comhfhorbairt lánais closamhairc faoi Dhreasacht Chomhfhorbartha Cheanada-na hÉireann um Thionscadail Chlosamhairc. Oibreoidh dhá chuideachta léirithe Éireannacha i gcomhar le dhá chuideachta Cheanadacha chun na tionscadail seo a … Continued

Lorgaítear Iarratais le haghaidh Ceadúnú Raidió Réigiúnach

Chuir Coiste Bronnta Conarthaí Údarás Craolacháin na hÉireann (“an BAI”) fógra poiblí inniu (Dé Céadaoin, an 21 Samhain) i nuachtán náisiúnta ina lorgaítear iarratais conradh singil craolacháin fuaime a bhaint amach d’fhonn an dá sheirbhís craolacháin fuaime seo a leanas a sholáthar ar an mbanda FM:- SEIRBHÍS RÉIGIÚNACH CRAOLACHÁIN FUAIME ATÁ BUNAITHE AR CHEOL (DON … Continued

Ceadúnú Raidió Tráchtála: Lorgaítear Léiriú Spéise

Chuir Coiste Bronnta Conarthaí Údarás Craolacháin na hÉireann (“an BAI”) fógra poiblí inniu (Dé Céadaoin, an 14 Samhain) i nuachtán náisiúnta ina lorgaítear léiriú spéise chun sheirbhís raidió tráchtála a sholáthar do sheirbhís dírithe ar an gceol il-chathrach (Ór Clasaiceach, Ré-Cheol agus Séimh) dírithe ar lucht éisteachta 45+ de chathair agus contae Bhaile Átha Cliath … Continued

An Straitéis um Sheirbhísí Craolacháin foilsithe ag Údarás Craolacháin na hÉireann

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) i ndiaidh Straitéis athbhreithnithe um Sheirbhísí Craolacháin a fhoilsiú inniu (07.11.18). Tugtar creat sa straitéis chun pleananna ceadúnúcháin an BAI a cheapadh, chomh maith leis na gníomhaíochtaí gaolmhara ceadúnúcháin. Is príomhbhealach don Údarás é an Straitéis chun cinntiú go bhfuil sé ag comhlíonadh a eochairchuspóir reachtúil chun cinntiú … Continued

Figiúirí JNLR is déanaí foilsithe

Tá an tuairisc JNLR/Ipsos is déanaí de chuid MRBI maidir le lucht éisteachta raidió in Éirinn foilsithe inniu (25.10.18).   Cumhdaítear an tréimhse 12-mhí ó Deireadh Fomháir 2017 – Meán Fomháir 2018.   Thar ceann Choiste JNLR tá preaseisiúint do na meáin agus táblaí faisnéise achoimrithe ar fáil le híoslódáil anseo (Bearla).   CRÍOCH   Tabhair faoi … Continued

Scéim Urraíochta 2019 an BAI

D’fhógair an BAI inniu (Dé Céadaoin, an 24ú Deireadh Fómhair) sonraí faoina Scéim Urraíochta don bhliain 2019. Soláthraíonn an Scéim bhliantúil seo tacaíocht airgeadais agus/nó chomhchineáil do réimse imeachtaí agus gníomhaíochtaí a bhaineann le hobair an BAI.  Cabhraíonn sé leis an eagraíocht chun feasacht a mhúscailt ar a chuspóirí, agus a chuspóir a bhaint amach, … Continued

Conradh Sínithe ag BAI le Community Radio Youghal

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (Aoine, 19 Deireadh Fómhair) go bhfuil conradh craoltóireachta fuaime pobail sínithe aige le Community Radio Youghal, a fhreastalaíonn ar Bhaile Eochaille agus ar an líomatáiste máguaird. Ag caint dó ag síniú an chonartha, dúirt an tOllamh Pauric Travers, Cathaoirleach BAI: “Tá an-áthas orainn conradh a shíniú le Community … Continued

Ráiteas Údarás Craolacháin na hÉireann maidir leis an Athbhreithniú Cúig Bliana ar Mhaoiniú Poiblí

Dé Luain, 1 Deireadh Fómhair 2018 Chuir Údarás Craolacháin na hÉireann a athbhreithniú cúig bliana ar mhaoiniú maidir le dhá chraoltóir seirbhíse poiblí na hÉireann, RTÉ agus TG4, i gcrích le déanaí. Díríodh san athbhreithniú ar na dúshláin agus na deiseanna straitéiseacha a bheidh os comhair chraoltóirí na seirbhíse poiblí as seo go ceann cúig … Continued

Beagnach €6m leithdháilte ar 130 tionscadal faoin Scéim Fuaime agus Físe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (25.09.18) sonraí na ngradam maoinithe is déanaí faoi Scéim Maoinithe Craolacháin Fuaime agus Físe 3. Déantar an fógra maidir le Babhta 31 i ndiaidh próiseas measúnaithe mionsonraithe agus leis sin feictear go bhfuil €5.971m á bhronnadh ar 130 tionscadal raidió agus teilifíse. Leithdháileadh beagnach €742,000 ar 103 tionscadal raidió agus tugadh … Continued

Siníonn Údarás Craolacháin na hÉireann Conradh le Virgin Media Television Limtied

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann an tseachtain seo gur síníodh conarthaí craolacháin le Virgin Media Television Limited. Rinneadh conradh seirbhíse clár teilifíse Údarás Craolacháin na hÉireann le Virgin Media Television Limited a athnuachan ní ba luaithe an tseachtain seo le haghaidh seirbhísí teilifíse Virgin Media One (TV3 roimhe seo) agus Virgin Media Two (3e roimhe … Continued