Uaireanta Oifige an BAI thar thréimhse Nollag agus na Bliana Nua

Oibreoidh an BAI na huaireanta oifige seo a leanas thar thréimhse na Nollag / na Bliana Nua: Dé hAoine 22 Nollaig: 9:00 a.m. – 4:00 i.n. Dé Luain 25 Nollaig: Oifig Dúnta Dé Máirt 26 Nollaig: Oifig Dúnta Dé Céadaoin 27 Nollaig: 9:00 a.m. – 4:00 i.n. Déardaoin 28 Nollaig: 9:00 a.m. – 4:00 i.n. … Continued

Scéim Urraíochta 2018 an BAI

D’fhógair an BAI inniu (Dé Déardaoin, an 30ú Samhain) sonraí faoina Scéim Urraíochta don bhliain 2018. Soláthraíonn an Scéim bhliantúil seo tacaíocht airgeadais agus/nó chomhchineáil do réimse imeachtaí agus gníomhaíochtaí a bhaineann le hobair an BAI.  Is é príomhchuspóir an Scéim feasacht a ardú agus cur le spriocanna agus cuspóirí straitéiseacha an BAI a bhaint … Continued

Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (28 Samhain). Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI ar 10 ghearáin ar an 12 Iúil agus 13 Meán Fómhair. Bhain na gearáin ar bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh iad le cláir a craoladh ar WLR FM, RTÉ 1 TV, RTÉ 2 … Continued

Figiúirí JNLR is déanaí foilsithe

Tá an tuairisc JNLR/Ipsos is déanaí de chuid MRBI maidir le lucht éisteachta raidió in Éirinn foilsithe inniu (26ú Deireadh Fómhair 2017). Cumhdaítear an tréimhse 12-mhí ó Deireadh Fómhair 2016 – Meán Fómhair 2017. Thar ceann Choiste JNLR tá preaseisiúint do na meáin agus táblaí faisnéise achoimrithe ar fáil le híoslódáil anseo (Bearla). Tabhair faoi deara: Ba … Continued

Leithdháileann an BAI beagnach €5.8m ar 120 tionscadal faoin Scéim Sound & Vision

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (An BAI) inniu an (24 Deireadh Fómhair) sonraí maidir leis na dámhachtainí maoinithe is déanaí faoi Scéim um Maoiniú Craolacháin Sound & Vision 3. I ndiaidh próiseas measúnaithe cuimsitheach, tá maoiniú €5.774m ar an iomlán leithdháilte ar 120 tionscadal. As sin, tá beagán os cionn €5.149m leithdháilte ar 32 tionscadal … Continued

Gairm ar thairiscintí: Seirbhísí Tacaíochta TF

Faoi láthair tá an tÚdarás Craolacháin na hÉireann (BAI) ag lorg tairiscintí do dhá chonradh seirbhís tacaíochta TF, ceann le haghaidh seirbhísí tacaíochta a sholáthar agus ceann le haghaidh seirbhísí tacaíochta CRM (ServiceNow) a sholáthar. Tá Tairiscintí á lorg do gach conradh curtha ar Etenders.gov.ie agus is é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí ná Dé Máirt … Continued

Ráiteas BAI maidir le Communicorp Group

Ag eascairt ó chlúdach na meán le cúpla lá anuas, tá an BAI ar an eolas faoi thuairisciú ar ráiteas a d’eisigh Communicorp Group maidir le cosc a chur ar rannpháirtithe ó The Irish Times gan dul ar aon cheann dá chuid stáisiúin raidió. Trína chuid fochuideachtaí, tá seilbh ag Communicorp Group ar chúig chonradh … Continued

Síníonn an BAI Conradh do dhá Stáisiún

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (13.09.17) go sínfear dhá chonradh deich mbliana le haghaidh seirbhísí craolacháin fuaime. Tá na seirbhísí le haghaidh na seirbhíse reatha raidió Leathanfhormáide do Chathair agus Contae Luimnigh, Limerick’s Live 95FM, agus seirbhís nua raidió pobail do Chathair Chill Chainnigh agus a Purláin, Community Radio Kilkenny City. Ag labhairt … Continued

Fógra: BAI Seirbhísí Tacaíochta TF

Is gearr go mbeidh an BAI ag cuardach luachan i gcomhair seirbhísí tacaíochta TF. Is eagras beag é an BAI le timpeall daichead ball foirne, agus níl aon fhoireann TF shaintiomanta againn. Is néalbhunaithe é ár mbonneagar, agus a bhainistítear ag soláthróir tríú páirtí. Beimid ag súil le soláthróir chun TF oibriúcháin, soláthróirí tríú páirtí a … Continued