Leagtar béim i dtuarascáil nua ar neamhréireachtaí ar fud ardáin dhigiteacha maidir le dul i ngleic leis an mbréagaisnéis

Ní mór d’ardáin dhigiteacha breis tiomantais a thabhairt i leith conas mar a dhéanann siad lipéadú ar ábhar iontaofa chun tomhaltóirí a chumhachtú agus chun tionchar díobhálach na bréagaisnéise ar an tsochaí a laghdú. Sin é a deirtear in CodeCheck 2020, tuarascáil nua taighde, a choimisiúnaigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) agus a ghabh an … Continued

Tacaíochtaí d’earnáil na meán craolacháin le linn ghéarchéim COVID-19 á bhfógairt ag BAI

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann, inniu (08.04.20), sonraí i dtaobh babhta speisialta maoiniúcháin chun tacú leis an earnáil raidió tráchtála neamhspleách agus é ag tabhairt eolais agus tuisceana don phobal ar COVID-19, lena n-áirítear na priacail agus na bearta sláinte poiblí atá á gcur i ngníomh chun scaipeadh an ghalair a laghdú. Feidhmeoidh an babhta … Continued

Dúnadh oifigí ÚCÉ/BAI

Dúnadh oifigí ÚCÉ/BAI Ó 20.30 Dé hAoine 27 Márta 2020 ar aghaidh chun cloí leis na srianta sláinte poiblí a cuireadh i bhfeidhm chun dul i ngleic le Covid-19. Ba mhaith leis an ÚCÉ/BAI a dhearbhú go bhfuil obair an údaráis fós ar siúl agus go bhfuil an fhoireann ag obair go cianda ar líne. … Continued

An Tríú Scéim Gaeilge arna Seoladh ag BAI

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (28.01.20) an tríú Scéim Gaeilge aige, ina leagtar amach conas mar a chuirfidh BAI a chuid seirbhísí ar fáil don phobal, as Gaeilge agus sa dá theanga, in imeacht na dtrí bliana atá romhainn amach. Ó 2013 i leith, tá dhá Scéim Gaeilge forbartha agus á n-oibriú ag … Continued

Níos mó ná €5.9m leithdháilte ar 122 tionscnamh faoin Scéim Fuaime agus Físe

Feictear ardú suntasach i líon na gclár ina bhfuil insint ban agus ina bhfuil mná i bpríomhróil chruthaitheacha sa bhabhta maoinithe is déanaí. D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (30.09.19) sonraí na ngradam maoinithe is déanaí faoin Scéim Maoinithe Craolacháin Fuaime agus Físe 3. Tar éis próiseas cuimsitheach measúnaithe, táthar tar éis maoiniú €5.9m a leithdháileadh … Continued

Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (24.09.2019). Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI i mí Bealtaine 2019 agus dhiúltaigh siad do triúr ghearán. Bhain na gearáin ar bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh iad le cláir a craoladh ar: • RTÉ One: Prime Time: 22nd Eanáir 2019 … Continued

Nuashonrú ar Phlean Ceadúnúcháin Raidió 2019

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) dhá nuashonrúchán ar cheadúnú inniu (04.09.19); ceann acu i gcomhair an raidió tráchtála agus an ceann eile i gcomhair an raidió pobail. Ceadúnú Raidió Tráchtála – próiseas mear D’fhógair an Coiste um Dheonú Conarthaí ag an BAI an 31 Iúil 2019 go bhfuil sé ar intinn aige an próiseas … Continued

Conradh Sínithe ag BAI le Dundalk FM

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (27.08.19), go bhfuil conradh craoltóireachta fuaime pobail sínithe aige le Dundalk Media Centre Company, atá faoi Theorainn Ráthaíochta agus atá ag trádáil mar Dundalk FM, a fhreastalaíonn ar Dhún Dealgan agus ar an líomatáiste máguaird. Ag caint dó ag síniú an chonartha, dúirt príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe: … Continued

Figiúirí JNLR is déanaí foilsithe

Tá an tuairisc JNLR/Ipsos is déanaí de chuid MRBI maidir le lucht éisteachta raidió in Éirinn foilsithe inniu (01.08.19). Cumhdaítear an tréimhse 12-mhí ó Iúil 2018 – Meitheamh 2019. Thar ceann Choiste JNLR tá preaseisiúint do na meáin agus táblaí faisnéise achoimrithe ar fáil le híoslódáil anseo (Bearla).   CRÍOCH   Tabhair faoi deara: Ba cheart fiosruithe … Continued

Ceadúnas do Sheirbhís Raidió Tráchtála: Glaoch ar Iarratais

Iarratais á lorg do Sheirbhís Craolacháin ceolbhunaithe do lucht féachana atá idir 35 agus 55 bliana d’aois i gCathair agus i gContae Bhaile Átha Cliath D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu, an 1 Lúnasa 2019, go bhfuil iarratais á lorg aige d’fhonn seirbhís craolacháin ceolbhunaithe a sholáthar do lucht féachana atá idir 35 agus … Continued