Bronnadh socrúcháin raidió ar dheichniúr céimithe meáin agus iriseoireachta a cáilíodh le gairid faoi Chlár na hIriseoireachta do Chéimithe 2022

Is comhpháirtíocht í an scéim idir Údarás Craolacháin na hÉireann agus Learning Waves Is iad Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) i gcomhpháirtíocht le Learning Waves, a d’fhógair an deichniúr iarratasóirí inniu (02.11.22) ar éirigh leo le haghaidh Chlár na hIriseoireachta do Chéimithe Learning Waves 2022. Is iad Údarás Craolacháin na hÉireann agus Learning Waves Skillnet … Continued

Ceadúnú Raidió Tráchtála – próiseas mear 

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) nuashonrúchán amháin ar cheadúnú inniu (25.10.22). D’fhógair an Coiste um Dheonú Conarthaí ag an BAI an 22ú Meán Fomhair 2022 go bhfuil sé ar intinn aige an próiseas ceadúnúcháin mear a ghairm i gcomhair an chonartha craolacháin fuaime seo a leanas:  An Mhumhain  Cathair agus Contae Phort Láirge: Seirbhís … Continued

Fógraíonn an BAI maoiniú de €2m do chláir cheoil bheo faoin Scéim Fuaim & Fís

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (13.10.22) maoiniú de bheagán faoi bhun €2m faoin Scéim Mhaoinithe Craolacháin Fuaim & Fís 4 do chláir a thacaíonn le hearnáil an cheoil bheo. D’éirigh le 10 dtionscadal san iomlán i mBabhta 45 den scéim. Rinneadh na moltaí maoinithe tar éis próisis mheasúnaithe iomaíoch, a chuimsigh ceanglas go léireodh … Continued

Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin Foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (05.10.22) Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI i mí Meitheamh 2022 agus diúltaíodh do 4 gearán agus seasadh le gearán amháin. Bhain na grearáin leis na craoltaí seo a leanas: RTÉ Radio 1: Liveline: 3ú Feabhra, 4ú Feabhra, 7ú Feabhra … Continued

Maoiniú dar luach €6m fógartha ag Údarás Craolacháin na hÉireann faoin Scéim Fuaime agus Físe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (10.08.22) maoiniú dar luach €6m faoin Scéim um Maoiniú Craolacháin Fuaime agus Físe 4. D’éirigh le 36 togra raidió agus 22 togra teilifíse i mBabhta 43 den scéim, tar éis próiseas roghnúcháin a bhí thar a bheith iomaíoch. Ar an iomlán, fuarthas 123 iarratas an babhta seo, agus lorgaíodh maoiniú … Continued

Fógraíonn an BAI sonraí bhabhta maoinithe ar fiú €5m é ag díriú ar athrú aeráide agus gníomhú ar son na haeráide faoin Scéim Fuaime agus Físe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann sonraí inniu (23/05/2022) faoi bhabhta maoinithe nua a dhíríonn ar athrú aeráide agus ar ghníomhaíocht aeráide faoin Scéim Maoinithe Craolacháin Fuaim agus Fís 4. Tá an babhta €5m á chómhaoiniú ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide. Tá an maoiniú … Continued

Lorgaítear Iarratais le haghaidh Sheirbhís Raidió Pobail do Bhaile Átha Luain agus a Purláin

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (5 Bealtaine) go bhfuil sé ag lorg iarratas le haghaidh soláthar sheirbhís raidió pobail le freastal ar phobal Bhaile Átha Luain agus a Purláin. Cuireadh fógra poiblí ag lorg iarratas sa pháipéar áitiúil ábhartha. Faoi láthair tá Athlone Community Radio Company faoi Theorainn Ráthaíochta (ag trádáil mar Athlone Community Radio) … Continued

Conarthaí Sínithe Le hAghaidh Seachtain Raidió

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (4 Bealtaine 2022) go bhfuil sé ag lorg iarratas le haghaidh soláthar sheirbhís raidió pobail le freastal ar mhuintir Átha Cliath Theas. Cuireadh fógra poiblí ag lorg iarratas sa pháipéar áitiúil ábhartha. Tá an tseirbhís raidió pobail do Bhaile Átha Cliath Theas á soláthar faoi láthair ag Dublin South Local … Continued