Seolann BAI ráiteas straitéise trí bliana

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann a Ráiteas Straitéise nua 2021-2023, (Straitéis), inniu (14.01.21) a threoróidh a chuid oibre thar na trí bliana amach romhainn. Is í seo an cheathrú straitéis ó bunaíodh BAI in 2009. Chuir athbhreithniú cuimsitheach ar éifeachtacht na straitéise roimhe seo; comhairliúchán poiblí leathan; agus measúnú domhain den chomhthéacs reatha, náisiúnta agus … Continued

Tá Women on Air i ndiaidh a mBunachar Sonraí Meán, a bhfuiltear ag súil go mór leis, a sheoladh inniu

Tá Women on Air i ndiaidh a mBunachar Sonraí Meán, a bhfuiltear ag súil go mór leis, a sheoladh inniu (06.01.21). Le tacaíocht mhaoinithe ó Údarás Craolacháin na hÉireann, is eagraíocht neamhbhrabúis í Women on Air a chuireann deiseanna oiliúna agus meantóireachta ar fáil do mhná laistigh den tionscal craolacháin. Dearadh an bunachar sonraí chun … Continued

Conradh sínithe idir an BAI agus Dublin’s Q102

Tá sé fógartha ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) go bhfuil conradh craolacháin fuaime nua sínithe aige le City Broadcasting Limited, atá i mbun trádála mar Dublin’s Q102, chun na seirbhísí craolacháin fuaime seo a leanas a sholáthar ar an mbanda FM: Seirbhís chraolacháin fuaime ceolbhunaithe do lucht féachana ginearálta atá idir 35 agus 55 … Continued

Threorlínte na Samaritans do na Meáin chun tuairisciú

Tá comhairle agus acmhainní nua san eagrán is déanaí de Threorlínte na Samaritans do na Meáin chun tuairisciú a dhéanamh ar fhéínmharú agus féínghortú i mbealach sábháílte. Rinneadh athbhreithniú ar an seú eagrán de na threorlínte chun na hathruithe suntasacha i dtírdhreach na meán a léiriú agus chun an taighde  is déanaí ar an tionchar … Continued

Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (02.12.20) Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI i mí Meán Fómhair 2020 agus dhiúltaigh siad do 12 ghearán. Bhain na gearáin ar bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh iad le cláir a craoladh ar: RTÉ One: Nine O’Clock News: 1st June … Continued

Bunachar sonraí maidir le húinéireacht na meán ar líne seolta ag BAI

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) suíomh gréasáin nua inniu (11.11.20) ina soláthraítear eolas i dtaobh úinéireacht agus scairshealbha cuideachtaí meán Éireannacha. Tá Scoil na Cumarsáide in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath coimisiúnaithe ag BAI chun suíomh gréasáin tiomnaithe www.mediaownership.ie a dhearadh agus a chothabháil. Tugtar sa suíomh gréasáin sin bunachar sonraí tagartha struchtúrtha inchuardaithe … Continued

Sonraí fógartha ag BAI faoi bhabhta maoiniúcháin oscailte suas go €4.5m faoi scéim Fhuaim & Fís

Babhta oscailte do léiritheoirí neamhspleácha san earnáil closamhairc, stáisiúin teilifíse, staisiúin raidió seirbhíse poiblí agus léiritheoirí neamhspleácha san earnáil fuaime D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann, inniu (30.07.20), go bhfuil babhta maoiniúcháin oscailte den Scéim Fhuaim & Fís 4 beartaithe agus go mbéifear ag glacadh le hiarratais ón 8 Meán Fómhair ar aghaidh. Sa bhabhta seo … Continued

Tuarascáil arna foilsiú ag BAI ina leagtar béim ar na sochair shóisialta a ghabhann leis an raidió pobail

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (06.20) tuarascáil nua dar teideal ‘An Raidió Pobail – Sochar Sóisialta a Sholáthar’, mar chuid dá Phlean Gníomhaíochta um na Meáin Phobail. Comórtar Lá Náisiúnta an Raidió Pobail le foilsiú na tuarascála agus is é BAI a choimisiúnaigh í, le tacaíocht ó Raidió Pobail na hÉireann (Craol) agus … Continued

Leagtar béim i dtuarascáil nua ar neamhréireachtaí ar fud ardáin dhigiteacha maidir le dul i ngleic leis an mbréagaisnéis

Ní mór d’ardáin dhigiteacha breis tiomantais a thabhairt i leith conas mar a dhéanann siad lipéadú ar ábhar iontaofa chun tomhaltóirí a chumhachtú agus chun tionchar díobhálach na bréagaisnéise ar an tsochaí a laghdú. Sin é a deirtear in CodeCheck 2020, tuarascáil nua taighde, a choimisiúnaigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) agus a ghabh an … Continued

Tacaíochtaí d’earnáil na meán craolacháin le linn ghéarchéim COVID-19 á bhfógairt ag BAI

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann, inniu (08.04.20), sonraí i dtaobh babhta speisialta maoiniúcháin chun tacú leis an earnáil raidió tráchtála neamhspleách agus é ag tabhairt eolais agus tuisceana don phobal ar COVID-19, lena n-áirítear na priacail agus na bearta sláinte poiblí atá á gcur i ngníomh chun scaipeadh an ghalair a laghdú. Feidhmeoidh an babhta … Continued