Fógraíonn an BAI sonraí bhabhta maoinithe ar fiú €5m é ag díriú ar athrú aeráide agus gníomhú ar son na haeráide faoin Scéim Fuaime agus Físe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann sonraí inniu (23/05/2022) faoi bhabhta maoinithe nua a dhíríonn ar athrú aeráide agus ar ghníomhaíocht aeráide faoin Scéim Maoinithe Craolacháin Fuaim agus Fís 4. Tá an babhta €5m á chómhaoiniú ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide. Tá an maoiniú … Continued

Lorgaítear Iarratais le haghaidh Sheirbhís Raidió Pobail do Bhaile Átha Luain agus a Purláin

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (5 Bealtaine) go bhfuil sé ag lorg iarratas le haghaidh soláthar sheirbhís raidió pobail le freastal ar phobal Bhaile Átha Luain agus a Purláin. Cuireadh fógra poiblí ag lorg iarratas sa pháipéar áitiúil ábhartha. Faoi láthair tá Athlone Community Radio Company faoi Theorainn Ráthaíochta (ag trádáil mar Athlone Community Radio) … Continued

Conarthaí Sínithe Le hAghaidh Seachtain Raidió

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (4 Bealtaine 2022) go bhfuil sé ag lorg iarratas le haghaidh soláthar sheirbhís raidió pobail le freastal ar mhuintir Átha Cliath Theas. Cuireadh fógra poiblí ag lorg iarratas sa pháipéar áitiúil ábhartha. Tá an tseirbhís raidió pobail do Bhaile Átha Cliath Theas á soláthar faoi láthair ag Dublin South Local … Continued

Maoiniú dar luach €6.4m fógartha ag Údarás Craolacháin na hÉireann faoin Scéim Fuaime agus Físe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (23.03.22) maoiniú dar luach €6.4m faoin Scéim um Maoiniú Craolacháin Fuaime agus Físe 4. D’éirigh le 48 togra raidió agus 26 togra teilifíse i mBabhta 42 den scéim, tar éis próiseas roghnúcháin a bhí thar a bheith iomaíoch. Ar an iomlán, fuarthas 133 iarratas an babhta seo, agus lorgaíodh maoiniú … Continued

Figiúirí JNLR is déanaí foilsithe

Tá an tuairisc JNLR/Ipsos is déanaí de chuid MRBI maidir le lucht éisteachta raidió in Éirinn foilsithe inniu (10.02.22). Thar ceann Choiste JNLR tá preaseisiúint do na meáin agus táblaí faisnéise achoimrithe ar fáil le híoslódáil anseo (Béarla). CRÍOCH Tabhair faoi deara: Ba cheart fiosruithe do na meáin maidir le clár nó feidhmiú stáisiúin ar … Continued

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann chun taighde a fhoilsiú ar thionchar inscne agus éagsúlachta maidir le húsáid na meán in Éirinn

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann inniu, an 20 ú Eanáir, taighde ina ndéantar scrúdú ar ról inscne agus éagsúlachta in úsáid na meán in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. Bhí an taighde, dar teideal ‘Digital News Report: Gender & Diversity in Ireland 2016-2021, & Internationally 2021’, faoi stiúir an Ollaimh Chúnta ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha … Continued

Ceapachán phríomhfheidhmeannach nua fógartha ag Údarás Craolacháin na hÉireann

Tá lúcháir ar Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) a fhógairt go gceapfar Celene Craig mar Phríomhfheidhmeannach nua, le héifeacht láithreach. Ceapadh í i ndiaidh próiseas earcaíochta iomaíoch agus neamhspleách agus d’fhaomh an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spórt agus Meán, Catherine Martin TD. Tá taithí 30 bliain ag an Uasal Craig i rialáil na meán. … Continued

Figiúirí JNLR is déanaí foilsithe

Tá an tuairisc JNLR/Ipsos is déanaí de chuid MRBI maidir le lucht éisteachta raidió in Éirinn foilsithe inniu (08.12.21). Thar ceann Choiste JNLR tá preaseisiúint do na meáin agus táblaí faisnéise achoimrithe ar fáil le híoslódáil anseo (Béarla). CRÍOCH Tabhair faoi deara: Ba cheart fiosruithe do na meáin maidir le clár nó feidhmiú stáisiúin ar … Continued