Bunachar sonraí maidir le húinéireacht na meán ar líne seolta ag BAI

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) suíomh gréasáin nua inniu (11.11.20) ina soláthraítear eolas i dtaobh úinéireacht agus scairshealbha cuideachtaí meán Éireannacha.

Tá Scoil na Cumarsáide in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath coimisiúnaithe ag BAI chun suíomh gréasáin tiomnaithe www.mediaownership.ie a dhearadh agus a chothabháil. Tugtar sa suíomh gréasáin sin bunachar sonraí tagartha struchtúrtha inchuardaithe de ghnólachtaí meán a fhreastalaíonn ar lucht féachana agus éisteachta na hÉireann trí úsáid a bhaint as na sainmhínithe i mBeartas BAI maidir leis an Iolarthacht sna Meáin. Is iad na hasraonta meán atá cuimsithe sa bhunachar sonraí ná nuachtáin náisiúnta agus áitiúla, stáisiúin raidió, cainéil teilifíse agus láithreáin ghréasáin meán. Is féidir le daoine den phobal cuardach a dhéanamh ar asraonta, úinéirí agus scairshealbhóirí chun tuiscint níos fearr a fháil ar thírdhreach mheáin na hÉireann. Léiríonn an t-eolas a chuirtear ar fáil tríd an suíomh gréasáin úinéireacht na meán in Éirinn anuas go dtí deireadh 2019. Tabharfar an bunachar sonraí cothrom le dáta sa chéad ráithe de 2021 chun an scéal mar a bheidh i ndeireadh 2020 a léiriú.

Tá an tionscadal ina chuid de thiomantas BAI iolarthacht na meán a chur chun cinn, i gcomhréir leis na forálacha san Acht Craolacháin 2009 agus san Acht um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí, 2014.

Ag trácht dó, dúirt Príomhfheidhmeannach BAI, Michael O’Keeffe: “Tá BAI tiomanta d’iolarthacht na meán a chur chun cinn in Éirinn agus don lucht féachana agus éisteachta a chumhachtú leis. Sa Tuarascáil um Fhaireachán ar Iolarthacht na Meán 2020 a foilsíodh le deireanas, measadh gur contúirt mheánach í (38%) trédhearcacht úinéireacht na meán in Éirinn. Tríd an mbunachar sonraí sochuardaithe sin a chur ar fáil, táimid ag cur eolais ar fáil don phobal i dtaobh cuideachtaí meán agus úinéirí aonair agus laghdófar dá bharr sin an chontúirt a aithníodh sa tuarascáil le deireanas.

“Tá ról ag BAI leis ó thaobh comhairle a thabhairt don Aire ar chumaisc bheartaithe sna meáin i gcomhthéacs iolarthacht na meán a chosaint. Feidhmeoidh an t-eolas sa bhunachar sonraí sin mar acmhainn thábhachtach leis agus scrúdú á dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag aon chumasc beartaithe sna meáin. ”

Dúirt an Dr Roddy Flynn de chuid Scoil na Cumarsáide, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus comhordaitheoir an tionscadail: “Cruthaíodh an bunachar sonraí ar shlí a fhágann go bhfuil sé so-úsáidte, á ligean do chuairteoirí cuardach leathan a dhéanamh, nó cuardach a dhéanamh de réir asraon meán nó scairshealbhóra. Fuarthas an t-eolas i dtaobh úinéireacht agus scairshealbh ón Oifig um Thaifid ar Chuideachtaí Éireannacha, ó bhunachar sonraí FAME, ó thuarascálacha bliantúla corparáideacha, ó láithreáin ghréasáin cuideachtaí agus ó chumarsáid dhíreach le hasraonta meán cumarsáide agus / nó a n-úinéirí. Déanfar athbhreithniú ar stádas gach asraoin meán atá san áireamh sa bhunachar sonraí um Úinéireacht na Meán i gceann eatraimh dhá mhí dhéag.”

Déan logáil isteach i www.mediaownership.ie chun teacht ar an suíomh gréasáin.

CRÍOCH

Téigh i dteagmháil le: Tony Heffernan / Thelma Harris, DHR Communications, Teil: 087-2399508 / 083-0517622

Nóta d’Eagarthóirí:

  • Tá Michael O’Keeffe agus an Dr Roddy Flynn ar fáil chun dul faoi agallamh.
  • Faoin Acht um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí, 2014, ní mór an uile chumasc meán atá beartaithe a bheith ceadaithe ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, i gcomhthéacs na gcritéar iomchuí a leagtar síos san acht.
  • Tá an Tuarascáil um Fhaireachán ar Iolarthacht na Meán 2020 d’Éirinn ina cuid de staidéar níos mó ina ndéantar doiciméadú ar shláinte éiceachórais na meán, trína dtugtar cuntas mionsonraithe ar bhagairtí ar iolarthacht na meán agus ar shaoirse na meán i mballstáit an Aontais Eorpaigh agus i roinnt tíortha is iarrthóirí. Tá an tuarascáil ar fáil anseo.