Bronntar maoiniú €120,000 ar thionscadail Cheanadacha-Éireannacha

Baile Átha Cliath (Éire)/Toronto (Ceanada), an 9 Márta 2017 – D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) agus Canada Media Fund (CMF) maoiniú €120,000 inniu chun tacú le lánas closamhairc a chomhfhorbairt faoi Dhreasacht Comhforbartha Cheanada-na hÉireann le haghaidh Tionscadail Chlosamhairc.

Oibreoidh ceithre chuideachta léiriúcháin Éireannacha i gcomhar le ceithre chuideachta léiriúcháin Cheanadacha chun na tionscadail seo a leanas a fhorbairt.

Teideal an Tionscadail Cuideachtaí Léiriúcháin Cistí ón BAI (EUR) Cistí ó CMF (EUR (Neasfhigiúirí)
The Drownings Soshefeigh Media (Ceanada)
New Decade TV (Éire)
€17,140 €16,280
The Edge Facet 4 Media (Ceanada)
Saffron Pictures (Éire)
€25,000 €11,840
The Week I Ruined My Life Farpoint Films (Ceanada)
AMN Productions (Éire)
 €23,059 €10,000
Viking Empires Cream Productions (Ceanada)
Tile Films (Éire)
€8,571 €7,960
Iomlán  €68,770 €46,080

Chun bheith incháilithe do mhaoiniú a fháil, ba ghá go mbeadh sé beartaithe ag craoltóirí incháilithe Éireannacha agus Ceanadacha na tionscadail roghnaithe a chraoladh. Ba ghá go mbeadh léiritheoir Éireannach amháin agus léiritheoir Ceanadach amháin i gceist le gach tionscadal freisin. Is é aidhm na dreasachta maoiniú a chur ar fáil do thionscadail teilifíse (agus do leaganacha eile díobh a chraolfar ar na meáin dhigiteacha) a chomhlíonann treoirlínte CMF agus cuspóirí agus téamaí na Scéime Sound & Vision atá á reáchtáil ag an BAI. Rinne coiste roghnúcháin a bhí comhdhéanta d’ionadaithe ón dá eagraíocht maoiniúcháin meastóireacht ar na tionscadail. Ba é an coiste sin a roghnaigh na tionscadail incháilithe ina dhiaidh sin.

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na tionscadail a fuair tacaíocht forbartha tríd an dreasacht.

Maidir leis an BAI

Rialálaí ar chraolachán in Éirinn is ea Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI). Tá ról lárnach aige maidir leis an earnáil craolacháin in Éirinn a fhorbairt agus le tacaíocht a thabhairt di freisin. Tá raon tacaí agus tionscnamh maoiniúcháin i bhfeidhm ag an BAI faoi láthair agus is tríothu sin a chomhlíonann sé an ról maoiniúcháin atá aige. Is faoi Alt 5.6 den Scéim um Maoiniú Craolacháin a fhoráiltear do na Bearta Coimhdeacha faoin Scéim Sound & Vision, cosúil leis an gciste atá leagtha amach thíos. Is é is aidhm do na bearta sin tacú le cuspóirí na Scéime a bhaint amach.

Maidir le Canada Media Fund

Déanann Canada Media Fund (CMF) léiriú lánais Cheanadaigh agus iarratais ábhartha a chothú, a chur chun cinn, a fhorbairt agus a mhaoiniú do gach ardán meán closamhairc. Treoraíonn CMF lánas Ceanadach i dtreo timpeallacht dhomhanda iomaíoch trí nuálaíocht tionscail a chothú, trí rath a chúiteamh, trí ardán a chur ar fáil do thuairimí éagsúla agus trí rochtain ar lánas a chur chun cinn trí chomhpháirtithe tionscail agus earnála príobháidí. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, tabhair cuairt ar www.cmf-fmc.ca.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil le:

An BAI
Joanne Ahern/Sebastian Enke
DHR Communications
joanne@dhr.ie
01 4200580 / 087-9881837 / 087-3239496

CMF
André Ferreira
Bainisteoir Cumarsáide
aferreira@cmf-fmc.ca
416.214.4402