Beartas Foghlama agus Forbartha Earnála an BAI

I mí an Mheithimh 2021, rinneadh an Beartas um Fhoghlaim agus Fhorbairt Earnála a nuashonrú chun gnéithe ábhartha de Ráiteas Straitéise 2021-2023 nua a thabhairt isteach sa Bheartas reatha agus chun cleachtais oibre agus tosaíochtaí eagraíochtúla reatha i réimse Fhorbairt na hEarnála a léiriú níos fearr. Tá an doiciméad nuashonraithe ar fáil i mBéarla agus as Gaeilge anseo.