Beagnach €6m leithdháilte ar 130 tionscadal faoin Scéim Fuaime agus Físe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (25.09.18) sonraí na ngradam maoinithe is déanaí faoi Scéim Maoinithe Craolacháin Fuaime agus Físe 3. Déantar an fógra maidir le Babhta 31 i ndiaidh próiseas measúnaithe mionsonraithe agus leis sin feictear go bhfuil €5.971m á bhronnadh ar 130 tionscadal raidió agus teilifíse.

Leithdháileadh beagnach €742,000 ar 103 tionscadal raidió agus tugadh €5.247m do 27 tionscadal teilifíse sa bhabhta seo. Fuarthas 227 iarratas ar Bhabhta 31 den Scéim, agus bhí maoiniú €17.5m á lorg acu.

Seo a leanas na tionscnaimh shuntasacha a bhfuil tacaíocht á tabhairt dóibh sa bhabhta seo:

  • Sraith beochana i dtuiscint ar na meáin do leanaí ar RTÉ Junior, nach raibh a leithéid ann go fóill, tá sé mar aidhm ag ‘Alva and the Trolls’ cabhrú le leanaí réamhscoile eolas a chur ar thimpeallachtaí digiteacha.
  • Clár faisnéise pobalbhunaithe ina bhfuil ceithre chuid ar a dtugtar ‘Bees & More – a Vital Link in our Food Chain’, le haghaidh Raidió Pobail Chlár Chlainne Mhuiris ina bhféachtar ar bheacha meala áitiúla agus ar phailneoirí eile agus ina ndéantar iniúchadh ar a gcúram i gcúrsaí talmhaíochta agus san fhiántas.
  • Is clár faisnéise fada é ‘Meeting Ourselves’ le haghaidh Teilifís Pobail Bhaile Átha Cliath a thabharfaidh faoi thuras fionnachtana le fear meánaosta as Éirinn a ndearnadh mí-úsáid air ina óige.
  • Trí scéalta pearsanta agus ábhar machnaimh, is clár faisnéise raidió uair an chloig é ‘Egg Money’ le haghaidh Newstalk, ina dtugtar dúshlán do thuairimí an lucht féachana ar an nglún scothaosta de mhná na tuaithe.
  • Is sraith faisnéise trí chuid é ‘The Wealth Divide’ ina ndéantar plé ar an deighilt idir an saibhir agus an daibhir in Éirinn an 21ú haois.
  • Is dráma fada Éireannach é ‘Foscadh’, ar leagan cóirithe é de leabhar Donal Ryan The Thing About December. Craolfar é ar TG4.
  • Is sraith cúig chuid é ‘Ireland’s Favourite Folk Song’ le haghaidh RTÉ One a chaithfidh súil ar dheich gcinn d’amhráin tíre atá ar ghearrliosta agus is tríothu a dhéanfar anailís ar stair, polaitíocht, sícé na hÉireann, mar atá, mar a bhí, agus mar a bheidh.

Agus é ag labhairt faoi fhógra an mhaoinithe, dúirt Michael O’ Keeffe, Príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann:

“Tacaíonn Scéim Maoinithe Craolacháin Fuaime agus Físe 3 le ceann de phríomhchuspóirí straitéiseacha an BAI chun ábhar ilghnéitheach agus ábhartha ó thaobh an chultúir de a chothú do lucht féachana agus éisteachta na hÉireann. Agus fógra an lae inniu san áireamh, tá tacaíocht de bheagnach €12m tugtha do thograí raidió agus teilifíse faoin Scéim i 2018.

“Cé go bhfuil cláir faisnéise fós ar an gcatagóir is mó a bhfuil tóir air de réir na n-iarratas agus de réir moltaí maoinithe, thug an Scéim tacaíocht do líon níos mó tograí dráma agus oideachais d’ardchaighdeán sa bhabhta seo. Chomh maith le leithdháileadh níos mó do chláir Ghaeilge agus dhátheangacha, ina mbeidh an maoiniú do 2018 comhionann le 30.5% den tacaíocht fhoriomlán a chuirfear ar fáil, táimid an-sásta tacaíocht a thabhairt do réimse chomh leathan sin de chláir.”

Cuirfidh Údarás Craolacháin na hÉireann tús anois le hidirbheartaíocht conarthaí leis na hiarratasóirí ar éirigh leo. Tá liosta iomlán de na tionscadail ar fad ar tairgeadh maoiniú dóibh ar fáil lena íoslódáil anseo.

I gcomhair tuilleadh faisnéise, tabhair cuairt ar www.bai.ie.

CRÍOCH

Teagmháil: Sebastian Enke / Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-3234946 / 087-9881837