BAI Nochtadh Deonach ar fáil dá rún chun Síneadh a chuir le Téarma don Chonradh: iRadio NW & iRadio NEM

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (“an tÚdarás”) Fógra um Nochtadh Deonach inniu (an 6 Iúil, 2017) ar a láithreán gréasáin anseo, a chuireann in iúl go mbeartaíonn an tÚdarás chun téarma dhá chonradh craolacháin fuaime tráchtála a shíneadh; i) an tseirbhís raidió Réigiúnach faoi stiúir Ceoil (Óige) do Réigiún an Iarthuaiscirt agus ii) an tseirbhís raidió Réigiúnach faoi stiúir Ceoil (Óige) don Réigiún Lár Tíre agus do Réigiún an Oirthuaiscirt.  D’fhoilsigh an tÚdarás treoir maidir le haighneachtaí atá ar fáil anseo ina sonraítear cuspóir an nochta dheonaigh agus an réasúnaíocht do na síntí conartha a bheartaítear.