Athbhreithniú um Údarás Craolacháin na hÉireann 2017

Sheol Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) a ghrafaic faisnéise 2017 inniu (31 Eanáir), a léiríonn cuid mhór dá ghníomhaíocht i rith na bliana.

Cosúil le leagan amach Ráiteas Straitéise an BAI 2017-2019, déanann an ghrafaic faisnéise cur síos ar obair an Údaráis i rith na bliana faoi na cúig ábhar straitéise seo: Éagsúlacht agus Iolracht a chur chun cinn; Cumarsáid agus Tionchar; Ag tabhairt cumhacht don lucht féachana agus an lucht éisteachta; Ag feabhsú Nuálaíochta agus Inbhuanaitheachta Earnála; agus Sármhaitheas agus Freagracht a bhaint amach.

I 2017:

  • Thairg an BAI €11.27m maoiniú do 239 stáisiún raidió agus tionscadal teilifíse faoin Scéim Fuaime agus Físe.
  • Tugadh ceadúnas do 25 conradh sealadach raidió
  • Éisíodh níos mó ná 350 postáil meáin shóisialta ag tabhairt tacaíochta d’earnáil craolacháin na hÉireann
  • Reáchtáladh imeachtaí chun tacaíocht a thabhairt do sheoladh Ráiteas Straitéise BAI 2017-2019, an Cód Ginearálta Cumarsáide Tráchtála, agus an chuid atá maoinithe ag BAI den Tuairisc Nuachta Digiteach um Institiúid Reuters
  • Tugadh tacaíocht do líon cláir agus scannáin maoinithe ag Fuaim agus Fís, ina measc The Breadwinner; Between Land and Sea; Meetings with Ivor; Poc na nGael agus Cardboard Gangsters.
  • Fuarthas 109 gearán bailí maidir le clársceidealú agus le fógraíocht craolta ar theilifís agus ar raidió Éireann.
  • Dáileadh €495,000 do thionscnaimh oiliúna agus forbartha, chomh maith le beagnach €143,000 urraíochta d’imeachtaí agus do ghníomhaíochtaí.
  • Fuarthas 29 iarratas um Shaoráil Faisnéise.

Dúirt Michael O’Keefe, príomhfheidhmeannach BAI: Is é ról an BAI ní amháin an earnáil craolacháin in Éirinn a rialú, ach a chinntiú go léiríonn sé agus go múnlaíonn sé Éire an lae inniu. I 2017 dáileadh níos mó ná €11m den táille ón gceadúnas teilifíse de sholáthar clár raidió agus teilifíse den scoth ar chultúr na hÉireann, ar oidhreacht agus ar thaithí, agus ar litearthacht na meán agus clársceidealú trí mheán na Gaeilge a fheabhsú.  Dáileadh beagnach €500,000 do thionscnaimh oiliúna agus forbartha mar Women on Air, Learning Waves, and the Community Television Association.  Tugadh urraíocht d’imeachtaí mar All-Ireland Radio Awards, Choice Music Prize agus National Student Media Awards.

“Tá roinnt mórgníomhaíochtaí beartaithe againn do 2018, ina measc seoladh treoirlínte reifrinn agus comhairliúchán poiblí ar an Straitéis um Chraoltóireacht Phoiblí agus polasaí úinéireachta agus ceannais an BAI, agus tá muid ag súil le bheith ag obair le páirtithe leasmhara san earnáil agus le  lucht féachana agus lucht éisteachta sa bhliain atá amach romhainn’.

Is féidir cóip den ghrafaic faisnéise a fháil anseo.

Déan teagmháil le: Joanne Ahern / Sebastian Enke DHR Communications, Fón 01-4200580 /087-9881837 / 087-3239496.