Athbhreithniú: BAI Ráiteas Straitéise 2017 – 2019

Tá athbhreithniú á dhéanamh ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) ar a Ráiteas Straitéise 2017-2019. Beidh torthaí an athbhreithnithe sin ina mbonn eolais faoi fhorbairt Ráitis Straitéise nua in 2020.

Cuid amháin den phróiseas athbhreithniúcháin is ea suirbhé ar líne do pháirtithe leasmhara chun tuairimí a bhailiú ó raon leathan de pháirtithe leasmhara a bhíonn ag idirghníomhú le BAI. Reachtálfaidh Ipsos MRBI an suirbhé seo thar ceann an Údaráis agus beidh na freagraí agus na tuairimí go léir a sholáthrófar sa suirbhé faoi rún.

Más mian leat páirt a ghlacadh sa suirbhé seo, iarrtar ort ríomhphost a sheoladh chuig strategy@bai.ie nó glaoch a chur ar 01 6441200 roimh an 21ú Samhain 2019.