Athbhreithniú: BAI Ráiteas Straitéise 2014 – 2016

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag tabhairt faoi athbhreithniú ar a Ráiteas Straitéise 2014-2016 reatha. Cuirfidh torthaí an athbhreithnithe seo eolas ar fáil do Ráiteas Straitéise 2017-2019 nua an BAI a fhoilseofar níos déanaí i mbliana. Gné amháin den phróiseas athbhreithnithe is ea suirbhé ar líne ar pháirtithe leasmhara. Más mian leat páirt a ghlacadh sa suirbhé seo, iarrtar ort ríomhphost a sheoladh chuig strategy@bai.ie roimh 12 meán lae Dé hAoine, an 20 Bealtaine nó glao a chur ar 01 6441200.

Cuireann an tÚdarás fáilte roimh chomhfhreagras I nGaeilge.