Athbhreithniú ar an mbliain 2016

D’eisigh Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) inniu (11.01.17) a eisiúint faisnéise deireadh bliana, ina gcuimsítear go leor dá ghníomhaíocht i gcaitheamh 2016.

Díríodh in 2016 ar cheithre phríomhlimistéar: cistiú, ceadúnú, gearáin, urraíocht agus forbairt earnála, agus rinne an BAI an méid a leanas:

  • €16.7m i gcistiú a chur ar fáil do 355 tionscadal raidió agus teilifíse i measc 55 craoltóir.
  • 133 gearán a fháil a bhain le cláir agus fógraí a craoladh ar raidió agus teilifís na hÉireann.
  • €406,000 a leithdháileadh ar thionscnaimh oiliúna agus forbartha agus €130,000 a sholáthar mar urraíocht d’imeachtaí agus do ghníomhaíochtaí.
  • Athcheadúnú réimse seirbhísí tráchtála agus raidió pobail a chur chun cinn agus 15 cheadúnas shealadacha raidió a bhronnadh.
  • Nach mór 500 post sna meáin shóisialta a eisiúint a thacaíonn le hearnáil chraolacháin na hÉireann agus a chuireann an earnáil sin chun cinn.

Leagtar amach san eisiúint faisnéise, chomh maith, príomhchuspóirí an BAI don tréimhse 2017-2019, a chumhdaíonn na limistéir a leanas: Éagsúlacht agus Iolracht; Cumasú an Lucht Féachana; Feabhas a chur ar Nuálaíocht agus ar Inbhuanaitheacht Earnála; Sármhaitheas agus Cuntasacht a bhaint amach, agus Cumarsáid a Dhéanamh agus Dul i gCion. Foilseofar níos mó sonraí ar na limistéir seo sna seachtainí amach romhainn nuair a sheolfar Ráiteas Straitéise nua 2017-2019 an BAI.

Tá cóip den Ghrafaic fhaisnéise ar obair an BAI i 2016 ar fáil le huaslódáil anseo

CRÍOCH

Teagmháil: Joanne Ahern, DHR Communications, Guthán: 01-4200580 / 087-9881837.