An dáta éifeachtach a mbeidh feidhm ag treoirlínte craolacháin maidir le tuairisciú ar thoghcháin arna fhógairt ag BAI

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (15.01.20) an dáta éifeachtach a mbeidh feidhm ag a threoirlínte i ndáil le tuairisciú ar an Olltoghchán atá chugainn. Tiocfaidh na treoirlínte in éifeacht ón lá inniu amach agus fanfaidh siad in éifeacht go dtí 10pm Dé Sathairn, 8 Feabhra 2020, lá an toghcháin.

Cuimsíonn na treoirlínte roinnt saincheisteanna éagsúla, lena n-áirítear na slite éagsúla ar a bhféadtar an chothroime, an oibiachtúlacht agus an neamhchlaontacht a bhaint amach; conas mar a fhéadtar coinbhleachtaí leasa a sheachaint; an tuairisciú a dhéantar ar phobalbhreitheanna; fógraíocht agus craoltaí páirtithe polaitíochta; an éagsúlacht sa tuairisciú a bhaint amach agus mar a dhéileáiltear le gearáin.

Leagtar amach sna treoirlínte fairis sin na ceanglais a bhíonn ar chraoltóirí agus iad ag úsáid na meán sóisialta i gcaitheamh tréimhse feachtais toghchánaíochta, is ceanglais atá le fáil i gCód Údarás Craolacháin na hÉireann maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i gCláir Nuachta agus Cúrsaí Reatha.  Ceanglaítear ar chraoltóirí leo sin a gcuid treoirlínte féin a bheith i bhfeidhm acu maidir le húsáid meán sóisialta i dtuairisciú ar an nuacht agus ar chúrsaí reatha. Ina theannta sin, leagtar béim i dtreoirlínte BAI maidir le toghcháin ar an riachtanas le breis cáiréise nuair a bhíonn na meáin shóisialta á n-úsáid le linn tuairisciú a dhéanamh ar an toghchán.

Mar a rinneadh sna toghcháin roimhe seo, tiocfaidh moratóir ar an tuairisciú craolta in éifeacht óna 2pm an lá roimh lá na vótaíochta agus tiocfaidh deireadh leis tar éis na hionaid vótaíochta a dhúnadh an 8 Feabhra 2020.

Ag caint dó ar na treoirlínte, dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann: “Bíonn ról lárnach ag ag an raidió agus ag an teilifís ó thaobh conas mar a chuirtear saincheisteanna nuachta agus cúrsaí reatha in iúl don phobal in Éirinn. Tá oibleagáid reachtúil ar chraoltóirí dá bhrí sin a chinntiú go bhfuil gach clár nuachta agus cúrsaí reatha cothrom, oibiachtúil agus neamhchlaonta. Leagtar amach sna treoirlínte maidir le toghcháin na ceanglais bhreise a bhíonn ar chraoltóirí le linn tuairisciú a dhéanamh ar thoghcháin chun cabhrú leo a gcuid oibleagáidí a chomhall.

“Tugtar treoir sna treoirlínte i dtaobh nithe leithéidí coinbhleachtaí leasa, pobalbhreitheanna, fógraíochta agus craoltaí páirtithe polaitíochta ach, ina theannta sin, déantar plé sna treoirlínte leis na meáin shóisialta, a fhónann mar shás tábhachtach cumarsáide ag craoltóirí i gcaitheamh an fheachtais toghchánaíochta. Bíonn sé d’oibleagáid ar chraoltóirí, de réir Chód Údarás Craolacháin na hÉireann maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i gCláir Nuachta agus Cúrsaí Reatha, a gcuid beartas agus nósanna imeachta féin a bheith i bhfeidhm acu chun déileáil le hábhar arna nochtadh trí na meáin shóisialta a chraoladh ar an aer. Ní mór do chraoltóirí a chinntiú, i bhfianaise a thábhachtaí a bhíonn an tuairisciú craolta a dhéantar ar thoghcháin, go mbíonn tagairtí a dhéantar ar an aer do na meáin shóisialta cruinn, cothrom, oibiachtúil agus neamhchlaonta.”

CRÍOCH

 Teagmháil: Tony Heffernan / Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-2399508 / 087-9881837

 Ceisteanna eile: Údarás Craolacháin na hÉireann, 01-644 1200 nó info@bai.ie.

 Nóta d’eagarthóirí

  • Tá na Treoirlínte maidir le Tuairisciú ar Thoghcháin ar fáil lena n-íoslódáil anseo (Béarla) agus anseo (Gaeilge).
  • Tá Cód Údarás Craolacháin na hÉireann maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i gCláir Nuachta agus Cúrsaí Reatha ar fáil lena íoslódáil anseo (Béarla) agus anseo (Gaeilge).
  • Tá na Nótaí Treorach ar Chód Údarás Craolacháin na hÉireann maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht ar fáil lena n-íoslódáil anseo (English) agus anseo (Gaeilge).