Aighneachtaí á lorg: Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 – Athbhreithniú Scéim Teanga an BAI agus Dréachtú Scéim nua

Tá sé i gceist ag Údarás Craolacháin na hÉireann Scéim a ullmhú de réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na Scéime nua á lorg anois ag Údarás Craolacháin na hÉireann ó aon pháirtithe leasmhara. Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (ca 8 leathanach). Is ceart aighneachtaí, a chuirfear ar fáil ar shuíomh gréasáin an Údaráis, a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: teanga@bai.ie roimh an Déardaoin, 30 Meitheamh 2016. Tá cóip den scéim reatha ar fáil anseo.

Ina ionad sin, is féidir iad a chur leis an bpost chuig –

Údarás Craolacháin na hÉireann

2-5 Plás Warrington

B. Á. C. 2

Tá faisnéis i ndáil le ról/seirbhísí an Údaráis ar fáil anseo.

Tá tuilleadh eolais ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ar fail ar ghréasán an Roinn Ealaíon Oidhreacht agus Gaeltachta ag www.ahg.gov.ie