Fógraíonn an BAI Sonraí faoin bPlean Ceadúnúcháin

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) sonraí inniu (Déardaoin an 21 Eanáir) faoin bPlean Ceadúnúcháin don chuid eile den bhliain 2016. Cuimsíonn an Plean meascán de sheirbhísí raidió pobail, de sheirbhísí raidió pobal comhspéise agus de sheirbhísí raidió tráchtála. Is iad seo a leanas sonraí na seirbhísí a cheadúnófar:

Cineál Seirbhíse: Limistéar Saincheadúnais – Sprioclucht Éisteachta
1. Seirbhís Tráchtála (Formáid leathan): Áitiúil – Cathair agus Contae Luimnigh
2. Seirbhís Tráchtála (Formáid leathan): Náisiúnta – Daoine fásta, go háirithe an t-aoisghrúpa 20 – 44 bliain
3. Seirbhís Tráchtála (Dírithe ar Cheol): Réigiún an Iardheiscirt – Daoine idir 18 – 34 bliain d’aois
4. Seirbhís Pobail: Caisleán an Bharraigh agus an Ceantar Máguaird – Pobal áitiúil
5. Seirbhís Pobail: Conamara agus an Ceantar Máguaird – An pobal áitiúil
6. Seirbhís Pobail: Limistéar Bhaile Átha Cliath 15 – An pobal áitiúil
7. Seirbhís Pobail: Limistéar Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh – An pobal áitiúil
8. Seirbhís Pobail: Limistéar Bhaile Átha Cliath Theas – An pobal áitiúil
9. Seirbhís Pobail (Nua): Trá Mhór agus an Ceantar Máguaird – An pobal áitiúil
10. Seirbhís Pobal Comhspéise: Cathair Chorcaí – Mic léinn
11. Seirbhís Pobal Comhspéise: Baile Átha Cliath – An pobal Gaeilge
12. Seirbhís Pobal Comhspéise: Cathair na Gaillimhe – Mic léinn
13. Seirbhís Pobal Comhspéise: Cathair Luimnigh – Mic léinn

Faoin Acht Craolacháin 2009, ceanglaítear ar an BAI pleananna a chur le chéile maidir le líon, le cineál agus le raon feidhme na gconarthaí craolacháin a mbeartaíonn sé dul isteach iontu. Ag labhairt dó faoi fhoilsiú an Phlean, dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach an BAI: “Tá an Plean Ceadúnúcháin don chuid eile den bhliain 2016 tábhachtach maidir leis na seirbhísí sin a bhfuil a gceadúnas le dul in éag sa bhliain 2017 a ghabháil. Tá sé tábhachtach freisin maidir le soláthar a dhéanamh do sheirbhís nua raidió pobail i dTrá Mhór agus an Ceantar Máguaird. Déanfaidh an tÚdarás tuilleadh breithnithe ar aon cheanglais bhreise cheadúnúcháin sna míonna atá le teacht agus foilseoidh sé tuilleadh sonraí ina leith ag an am sin.”

Tabharfaidh an tÚdarás treoir anois do Choiste an BAI um Dheonú Conarthaí iarratais a lorg ar chonarthaí craolacháin fuaime sna limistéir ábhartha shaincheadúnais. Leagfar tuilleadh faisnéise faoin bpróiseas ceadúnúcháin amach sna míonna atá le teacht.
Tá cóip den Phlean Ceadúnúcháin don chuid eile den bhliain 2016 ar fáil here.

Ends-
Media Queries to:
Catherine Heaney/Tony Heffernan
DHR Communications
01 4200580 / 087 2309835 / 087 2399508