Radio licensing: BAI signs contract with Raidió Rí Rá/Síníonn an BAI conradh le Raidió Rí Rá

The Broadcasting Authority of Ireland (“BAI”) has signed a Content Provision Contract with Raidió X Teoranta, trading as Raidió Rí Rá.

Raidió Rí Rá will provide an Irish language radio service for broadcast 24 hours a day.

The service, available on DAB and online, is aimed at young people to encourage them to use the Irish language on a daily basis.

The station’s schedule will include a mix of music and speech content relevant to the target audience. As well as a general listenership the service will target the following within the 12-30 age groups: young people attending Gaelscoileanna, young people attending summer colleges, young people studying Irish in schools throughout the country and third level members of Cumainn Gaelacha.

Raidió Rí Rá was represented at the contract signing by Julian de Spáinn (Secretary) and Daragh Ó Tuama (Director). Siobhán Ní Ghadhra, Member of the Authority and Michael O’Keeffe, Chief Executive, signed on behalf of the BAI.

Contact details for the service:

Julian de Spáinn (Director)

www.rrr.ie

086 8142757

Media Queries to:

Brian Furey

BAI

01 6441200

Síníonn an BAI conradh le Raidió Rí Rá

Tá Conradh Soláthair Lánais sínithe ag Údarás Craolacháin na hÉireann le Raidió X Teoranta ag trádáil mar Raidió Rí Rá.

Cuirfidh Raidió Rí Rá seirbhís Raidió trí Ghaeilge ar fáil a bheidh i mbun craolta 24 uair an chloig in aghaidh an lae.

Beidh an tseirbhís, ar fáil don lucht éisteachta trí DAB agus ar line, dírithe ar dhaoine óga chun iad a spreagadh an Ghaeilge a úsáid go laethúil.

I sceildeal an staisiún, beidh meascadh d’ábhar cheoil agus cainte dírithe ar an sproic éisteoir. Chomh maith le lucht éisteachta ginearálta, díreofar leis an tseirbhís ar na daoine seo a leanas laistigh den aoisghrúpa 12-30 bliain d’aois: daoine óga atá ag freastal ar Ghaelscoileanna, daoine óga atá ag freastal ar choláistí samhraidh, daoine óga atá ag foghlaim Gaeilge i scoileanna ar fud na tíre agus baill de na Cumainn Ghaelacha ar mic léinn tríú leibhéal iad.

Ba iad Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí, agus Daragh Ó Tuama, Stiúrthóir, a bhí i láthair thar ceann an stáisiúin. Ba iad an Príomhfheidhmeannach, Michael O’Keeffe, agus ball den Údarás, Siobhán Ní Ghadhra, a rinne ionadaíocht ar an BAI ag síniú an chonartha.

Sonraí Teagmhála na Seirbhíse:

Julian de Spáinn (Ard-Rúnaí)

www.rrr.ie

086 8142757

Fiosruithe Meáin chuig:

Brian Furey

BAI

016441200