BAI Survey/ Suirbhé an BAI

We are reviewing the effectiveness and efficiency of our communications and information service and would appreciate if you would take a few minutes to complete a short survey on the subject. The results of this survey will help us to adjust our external communications and provide an improved service.

The survey is available here

All responses will be treated confidentially. While overall findings may be shared publicly respondents’ identities will never be revealed.

The deadline for receipt of responses to this survey is 5pm on Friday, 2nd October.

Thank you.
_______________________

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn faoi láthair ar éifeachtaí agus éifeachtúla ár seirbhís chumarsáide agus faisnéise agus bheimis an-bhuíoch díot dá nglacfá cúpla nóiméad chun suirbhé gairid ar an ábhar a chomhlánú.

Tá an tsuirbhé ar fáil i nGaeilge anseo

Caithfear le gach freagairt go rúnda. Cé go bhféadfaí na torthaí foriomlána a chur in iúl go poiblí, ní nochtfar aitheantas na bhfreagróirí choíche.

Is é 5pm Dé hAoine an 2ú Deireadh Fómhair an spriocdháta don tsuirbhé agus beidh sé as feidhm I ndiaidh sin.

Go raibh maith agat.