BAI Convsersation Event 12th December 2013

BAI Conversation on Programme Standards in the Broadcast Media

The BAI will host a ‘Conversation’ on the issue of Programme Standards in the Broadcast Media on 12th December 2013 commencing at 10 am.

The purpose of the event is to give people an opportunity to share their views on the issue of standards in broadcast content, which includes; the portrayal of people and groups in society; the treatment by programme makers of content of a sexual or violent nature and the use of coarse language in programming.

The conversation will be chaired by Donncha O’Connell, BL, Professor of Law at NUIG.  During the event the outcomes of new, national research, conducted by IPSOS MRBI on behalf of the BAI, on the attitudes in Ireland to broadcasting content standards will be presented. Renowned international media analyst, Andrea Millwood Hargraves, will also be in attendance to offer her views on these results.

The event will be streamed live online and viewers will have the ability to watch but also participate in the event, submitting questions and/or comments to the speakers.

How to take part!

You can view the event agenda and details of the speakers here

You will be able to submit questions/comments to the Moderator at the event. If you are interested in viewing the event live you can go to our webcast channel by visiting: http://webcast.dv4.com/BaiLive

We are also using Tiwtter at the event: @baitweets #baitalk

You will be asked to register your details and you will be provided with the opportunity to perform a technical test. 

___________

 

Comhrá an BAI faoi Chaighdeáin Chláir sna Meáin Chraolta

Déanfaidh an BAI ‘Comhrá’ faoi shaincheist na gCaighdeán Cláir sna Meáin Chraolta a óstáil an 12 Nollaig 2013 ag 10am.

Is é cuspóir na hócáide ná an deis a thabhairt do dhaoine a gcuid tuairimí faoi shaincheist na gcaighdeán in ábhar craolta a chur in iúl, lena n-áirítear; an dóigh a léirítear daoine agus grúpaí sa tsochaí; an dóigh a bpléann lucht déanta clár le hábhar lena mbaineann gnéas nó foréigean agus an úsáid drochtheanga i gcláir.

Déanfaidh Donncha O’Connell, BL,  Ollamh le Dlí ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, cathaoirleacht ar an gcomhrá.  Le linn na hócáide, déanfar cur i láthair ar na torthaí ar thaighde náisiúnta nua arna dhéanamh ag IPSOS MRBI thar ceann an BAI faoi na tuairimí in Éirinn maidir le caighdeáin ábhair chraolta. Beidh Andrea Millwood Hargraves, an t-anailísí idirnáisiúnta clúiteach ar na meáin, i láthair freisin chun a tuairimí faoi na torthaí sin a chur in iúl.

Léireofar an ócáid beo ar líne agus beidh an deis ag an lucht féachana amharc ar an ócáid agus páirt a ghlacadh inti ach ceisteanna agus nótaí tráchta a chur chuig na cainteoirí.

Conas páirt a ghlacadh inti

Beidh deis agat ceisteanna/nótaí tráchta a chur chuig an Modhnóir ag an ócáid. Más spéis leat amharc ar an ócáid agus í beo, féadfaidh tú dul chuig ár mbealach craoladh gréasáin ar:http://webcast.dv4.com/BaiLive

Iarrfar ort do chuid sonraí a chlárú agus déanfar an deis chun tástáil theicniúil a dhéanamh a chur ar fáil chugat.